Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Materiały do zajęć wykładowych:

1. Budowa molekularno-krystalograficzna materiałów optycznych i jej wpływ na barwę materiałów.

2. Współczynnik załamania i ekstynkcji metali, półprzewodników i dielektryków.

3. Właściwości optyczne szkieł.

4. Właściwości optyczne i elektrooptyczne ceramik

5. Kryształy optyczne. 

6. Właściwości i zastosowanie materiałów organicznych.

7. Indykatrysa optyczna. Wpływ budowy materiału na właściwości polaryzacyjne.

8. Kryształy nieliniowe.

9. Modulatory optyczne.

10. Wybrane elementy optyki zintegrowanej.

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich studentów WETI ze studiów I i II
st., zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Kurs przeznaczony do zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych (WETI).

dla: studia niestacjonarne, WETI PG

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi systemów radiokomunikacji morskiej, lotniczej i satelitarnej.