Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Materiały wykładowe i laboratoryjne z przedmiotu Kompatybilność EM urządzeń zintegrowanych Studia magisterskie - semestr 3, kierunek elektronika

Wykład - sem. 6 - prowadzący dr hab. inż. Rafał Lech, prof. PG

Laboratorium - sem. 6 - prowadzący mgr inż. Małgorzata Warecka

Materiały wykładowe oraz laboratoryjne dla przedmiotu Automatyzacja miernictwa bardzo wysokiej częstotliwości Studia magisterskie - semestr 1, kierunek elektronika

The aim of the course is to familiarize the students with:

  • methods of identification and verification of identity of people based on measurable features of their bodies
  • features of human speech, Polish speech in particular
  • speech recognition methods
  • speech synthesis methods

Data quality assurance / Zapewnianie jakości danych 2023

Prowadzący: Paweł Weichbroth

Wykład: odbywają się zdalnie.

Projekt w drugiej połowie semestru

Kod dostępu do przedmiotu w eNauczanie będzie przekazany podczas pierwszego wykładu

Kurs dla studentów realizujących przedmiot Projektowanie Sieci Bezprzewodowych II 

Zapoznanie z architekturami biznesowych aplikacji wielkoskalowych i narzędziami do ich wytwarzania.

Overview of design patterns, architectures, and tools used for design and development of large-scale enterprise applications.

Cel przedmiotu: Poznanie budowy i działania łącza radiowego i jego głównych zastosowań w automatyce.

Cel: poznanie budowy i działania łącza radiowego oraz jego głównych zastosowań.

godziny konsultacji dla dyplomantów magisterskich i inżynierskich oraz uczestników projektów badawczych, a także pozostałych studentów

studia niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Zastosowania Technologii Informacyjnych

 Rzeczywistość wirtualna (RZW, II stopień - Informatyka, specjalność podstawowa i uzupełniająca pn. Inteligentne Systemy Interaktywne na II semestrze studiów),

Animacja komputerowa (ANK, I stopień - Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne na VII semestrze studiów),

Wizualizacja informacji (WIN, I stopień - Informatyka, strumień Aplikacje na V semestrze studiów),

Grafika komputerowa dla studiów niestacjonarnych (GRK_N, I stopień -
Informatyka, cały III semestr studiów),