Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Cel kursu:

Poznanie zasad funkcjonowania różnorodnych infosystemów elektronicznych, obejmujących zastosowania przemysłowe i komercyjne elektroniki.

The purpose of the course:

Learning principle of operation of different electronic infosystems, covering various industrial and comercial applications of electronics.

Laboratorium z Inżynierii Mikrofalowej - sem. 6 - prowadzący dr inż. Rafał Lech

Inżynieria Oprogramowania edycja 2017-2018 (studia dzienne)

Prezentacja zagadnień związanych z wybranymi, niekorzystnymi zjawiskami w systemie energetycznym. Kurs dla kier. Elektrotechnika, studium stacjonarnego II st.

Kurs wspomagający realizację przedmiotu Języki programowania wysokiego poziomu. Uczestnikami kursu będą studenci kierunku elektronika i telekomunikacja. Skrót kursu JPWP Dziękuję i pozdrawiam.

Materiały pomocnicze do Laboratorium Przetwarzania Sygnałów

Kurs przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich semestru IV kierunków AiR oraz IBm i semestru V kierunku EiT. Obejmuje zagadnienia części nieliniowej przedmiotu.