Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Grafika komputerowa (GRK, I stopień - Informatyka, cały III semestr studiów)

Sieci komputerowe NST sem.V 2022/23

Zajęcia laboratoryjne "Sieci komputerowe"

The aim of the course is to familiarize students with the methods of storing and analysis of big data. Practical tools for these tasks are presented.

Zapoznanie się z twórcami i twórczością okresu renesansu, baroku, klasycyzmu, XX i XXI wieku. Poznanie rodzajów zespołów w muzyce klasycznej i rozrywkowej, instrumentariów i sposobu zapisu muzycznego. Poznanie gatunków muzycznych w ujęciu historycznym.

Wykład z przedmiotu Procesory Sygnałowe i Logika Programowalna AiR.

Wykład z przedmiotu Algorytmy Obliczeniowe

Technika światłowodowa i fotonika:  2 st. 2 sem., kierunek elektronika i telekomunikacja   

Technika światłowodowa i fotonika:  2 st. 2 sem., kierunek elektronika i telekomunikacja   

Wybrane zagadnienia optyki stosowanej: 2 st. 2 sem., EiT, specjalność optoelektronika

Lasery w medycynie:  1 st. 7 sem. IBM

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka inż. rok 1. sem.2.
 

II stopień IBm oraz II stopień INF 2 semestr - wspólny, AI Tech