Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Cel kursu:

Programowanie urządzeń pomiarowych, obsługa interfejsów komputerowych, poznanie mechanizmów zwiększania wydajności oprogramowania (Win32 API, DLL, ODBC), projektowanie aplikacji wielozadaniowych.

Dla studentów jakiego kierunku/stopnia studiów dany kurs jest przeznaczony:

Przedmiot prowadzonych na studiach II stopnia.
Obowiązkowy dla specjalności "Komputerowe Systemy Elektroniczne" i "Computer Electronic Systems" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Automation and Robotics" i "Radio Communication Systems and Networks" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Distributed Applications and Internet Systems" na kierunku Informatyka.

studia inżynierskie, kierunek Informatyka, sem. 4

magisterskie studia uzupełniające, kierunek Informatyka

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 3. semestru studiów I stopnia. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami działania współczesnych systemów telekomunikacyjnych.

Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika, tor telekomunikacyjny 7. Kanał telekomunikacyjny analogowy i jego rodzaje oraz właściwości 8. Modulacja i demodulacja analogowa 9. Modulacje impulsowe, PAM, PWM, PPM 10. Przetwarzanie sygnałów analogowych na postać cyfrową. Kierunek EiT, sem. 3, studia stacjonarne

Zawiera wskazówki i wymagania dotyczące sposobu pisania prac magisterskich.

Kurs jest skierowany do studentów 2 i 3 semestru studiów II stopnia na kierunku informatyka.

Kurs stanowi platformę komunikacyjną dla studentów WETI, którzy chcą zrealizować i rozliczyć praktykę zawodową.

Po hasło do kursu należy się zgłosić do koordynatora praktyk odpowiedzialnego za dany kierunek studiów.

Magisterskie Studia Uzupełniające, sem. 2

Projekt dyplomowy inżynierski jest prowadzony na semestrze 7 studiów I stopnia na kierunku Informatyka. Studenci znajdą tutaj potrzebne materiały, wskazówki oraz wytyczne katedralne dotyczące realizacji projektu dyplomowego inżynierskiego.

Kurs jest skierowany do studentów 6 i 7 semestru kierunku informatyka (I stopień).

Informatyka II st., sem. 1-2 (projekty realizowane w Katedrze Inżynierii Oprogramowania)

Kurs projektowania systemów obiektowych prowadzony na Magisterskim Studium Uzupełniającym na wydziale ETI. Rok akademicki 2015/2016

Kurs archiwalny.