Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tematyka kursu obejmuje omówienie budowy/architektury mobilnych systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu Android. Poruszane są zagadnienia związane z mechanizmami i technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach i systemach mobilnych. W ramach laboratorium wykonywane są ćwiczenia związane z programowaniem aplikacji mobilnych z użyciem natywnego środowiska deweloperskiego Android SDK jak również wykonywane są niewielkie modyfikacje samego systemu operacyjnego Android.

Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Rola modulacji i kodowania w systemach radiokomunikacyjnych. 2. Modulacje wielowartościowe z kluczowaniem fazy QPSK, OQPSK, Pi/4 DQPSK. 3. Systemy z kluczowaniem fazy i amplitudy 5. Modulacja z minimalnym kluczowaniem częstotliwości MSK i GMSK. 6. Modulacje kodowane TCM i BCM. 7. Ortogonalne zwielokrotnienie częstotliwościowe (OFDM). 8. Przykłady wykorzystania techniki OFDM system DVB i DRM. Kierunek EiT, sem. 7, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę nierelacyjnych baz danych oraz wykorzystania baz danych w urządzeniach mobilnych.

Numerical Methods: for Electronics and Telecommunications students, Master's level, semester 1

Instructor: Michał Rewieński, Adam Lamęcki

Course description: This course provides an introduction to computational techniques for the simulation and modeling of a broad range of engineering and physical systems. Concepts and methods discussed are widely illustrated by various applications including modeling of integrated circuits, heat transport phenomena, traffic flow, chemical reactions, internet site ranking, shock waves in fluid flow, extracting capacitance for a microprocessor signal line. Topics include: mathematical formulations of simulation problems; sparse direct and iterative linear system solution techniques, including Krylov subspace methods; preconditioning techniques; Newton methods for nonlinear problems; techniques for ordinary differential equations, including multistep integration methods; mesh methods for elliptic and hyperbolic partial differential equations, including finite differences (FD), finite volumes (FV), and finite element method (FEM); boundary element method (BEM) for solving integral equations.

Realizatorzy: dr Marek Makowski, dr Czesław Stefański, mgr A. Schmidt
Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków AiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.

"Obwody i sygnały" - ćwiczenia dla AiR, EiT i IBm, sem.2,studia I stopnia

Sterujący całością kursu:                dr Czesław Stefański

Prowadzący zajęcia tablicowe:
dr Marek S. Makowski
dr Czesław Stefański
dr hab. Tomasz Stefański
dr Witold Szkudliński

"Obwody i sygnały" - wykład dla EiT, sem. 2, studia I stopnia.