Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Magisterskie Studia Uzupełniające, sem. 2

Projekt dyplomowy inżynierski jest prowadzony na semestrze 7 studiów I stopnia na kierunku Informatyka. Studenci znajdą tutaj potrzebne materiały, wskazówki oraz wytyczne katedralne dotyczące realizacji projektu dyplomowego inżynierskiego.

Kurs projektowania systemów obiektowych prowadzony na Magisterskim Studium Uzupełniającym na wydziale ETI. Rok akademicki 2015/2016

Laboratorium z przetwarzania obrazów

Kurs wspomagający zajęcia wyrównawcze z fizyki dla I i II sem Inżynierii Biomedycznej. Prowadzący: dr Brygida Mielewska, dr Małgorzata Obarowska, mgr Tomasz Neumann.