Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Przedmiot dla specjalności Uczenie Maszynowe na drugim stopniu studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka.

Przedmiot został sfinansowany z projektu AI Tech (https://eti.pg.edu.pl/ai-tech).

 Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 5.

Programowanie w asemblerze - laboratorium

Cel kursu: Rozwój umiejętności z zakresu tworzenia innowacyjnych produktów, wprowadzania ich na rynek, analizy odpowiedzi rynku i zarządzania produktem.

The course is addressed to bachelor-students in the field of data engineering in the fifth semester.

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami projektowania gier z wykorzystaniem popularnych silników jak Unity i Unreal Engine. W trakcie kursu realizowanych jest kilka prototypowych gier (m.in. platformówka 2D i strzelanka kosmiczna) jak również wybrane elementy pragmatyki tworzenia gier, np. modelowanie terenu, pomieszczeń, czy animacja postaci.

The aim of the course is to familiarize the students with:

  • types of multimedia data and methods for acquiring it
  • formats and standards for multimedia data
  • compression methods for multimedia data
  • principles of multimedia data recognition and processing
  • programming multimedia applications, including computer games
  • user interface types in computer systems
  • description methods and principles of interface design
  • principles of interface evaluation for multimedia applications

Kurs jest przeznaczony dla studentów pierwszego semestru studiów II stopnia dla kierunku Elektronika i telekomunikacja.