Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs skierowany do studentów II semestru kierunku informatyka (II stopień) na specjalności ISI.

Laboratorium z przetwarzania obrazów

Kurs jest przeznaczony dla studentów 7-go semestru studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Cel kursu:
Zapoznanie się z radiowymi sieciami działającymi w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks), ich parametrami i właściwościami uwzględniającymi wpływ ciała ludzkiego, a także z podstawowymi zastosowaniami.

Kurs wspomagający zajęcia wyrównawcze z fizyki dla I i II sem Inżynierii Biomedycznej. Prowadzący: dr Brygida Mielewska, dr Małgorzata Obarowska, mgr Tomasz Neumann.

Informatyka, II stopień

studia inżynierskie, kierunek Informatyka, sem. 7

Informatyka, I stopień

Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia Informatyki, realizujących program w trybie niestacjonarnym. Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwijania kompetencji, które służą profesjonalizacji działań IT.