Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Projekt dyplomowy inżynierski jest prowadzony na semestrze 7 studiów I stopnia na kierunku Informatyka. Studenci znajdą tutaj potrzebne materiały, wskazówki oraz wytyczne katedralne dotyczące realizacji projektu dyplomowego inżynierskiego.

Kurs projektowania systemów obiektowych prowadzony na Magisterskim Studium Uzupełniającym na wydziale ETI. Rok akademicki 2015/2016

Laboratorium z przetwarzania obrazów

Kurs jest przeznaczony dla studentów 7-go semestru studiów I stopnia na kierunku Telekomunikacja.

Cel kursu:
Zapoznanie się z radiowymi sieciami działającymi w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks), ich parametrami i właściwościami uwzględniającymi wpływ ciała ludzkiego, a także z podstawowymi zastosowaniami.

Kurs wspomagający zajęcia wyrównawcze z fizyki dla I i II sem Inżynierii Biomedycznej. Prowadzący: dr Brygida Mielewska, dr Małgorzata Obarowska, mgr Tomasz Neumann.