Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Podstawy optyki: 2 st. 1 sem. EiT, specjalność Optoelektronika

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4.

3 semestr studiów II stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Uczenie Maszynowe

Uzupełnienie wiedzy studentów o wybrane metody sztucznej inteligencji

Widening the students knowledge about the selected methods of artificial intelligence

Kurs jest przeznaczony dla studentów sem. 3. kierunku EiT.

The aim of the course is to familiarize with the basic issues of telecommunications.

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja

            Electronics and Telecommunication

Studia magisterskie (II stopnia)
M.Sc. studies
Rok 2
Year 2
Semestr 3
Semester 3

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi systemów radiokomunikacji morskiej, lotniczej i satelitarnej.

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami technologii interakcji, a w szczególności projektowania gier z wykorzystaniem popularnych silników jak Unity i Unreal Engine. W trakcie kursu realizowana jest jedna prototypowa gra, np. platformówka 2D.