Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 1. semestru studiów II stopnia. Celem przedmiotu jest zapoznanie z teorią i praktycznymi zagadnieniami z odbioru radiowego ze szczególnym uwzględnieniem odbiorników cyfrowych.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 2. semestru studiów II stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi elementami teorii odbioru radiowego ze szczególnym uwzględnieniem systemów cyfrowych.

"Technika obliczeniowa i symulacyjna" - wykład (z zagadnień dotyczących Spice'a i Matlaba) dla EiT, sem. 2, na studiach I stopnia

Wykładowca:           dr inż. M. S. Makowski

Technika obliczeniowa i symulacyjna - wykład (część matlabowa) dla EiT,  sem. 2, studia I stopnia.

W semestrze letnim roku 2017/18 materiał rezerwowy (podstawowym kurs TOiS-w).

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl) 

Kurs dotyczący części laboratoryjnej przedmiotu Technika obliczeniowa i symulacyjna , studia I stopnia na WETI PG, sem. 2, kierunek EiT

Prowadzący: M. S. Makowski i C. Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Metoda oznaczania emisji radiowych. 2. Schemat blokowy nadajnika radiokomunikacyjnego 3. Schematy blokowy odbiornika radiokomunikacyjnego 4. Syntezatory częstotliwości. 5. Przykłady urządzeń radiokomunikacyjnych. 6. Radio programowalne. Kierunek EiT, sem. 7, studia stacjonarne, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne