Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs jest przeznaczony dla studentów 1. semestru studiów 2. stopnia na kierunku Informatyka i specjalności uzupełniającej Zaawansowana Analiza Danych (ZAD).

Kurs dla studentów realizujących przedmiot Projektowanie Sieci Bezprzewodowych II 

Kurs stanowi platformę komunikacyjną dla studentów WETI, którzy chcą zrealizować i rozliczyć Praktykę zawodową.

Po hasło do kursu należy się zgłosić do koordynatora praktyk odpowiedzialnego za dany kierunek studiów.

Kurs Mechaniki Ogólnej i Wytrzymałości Materiałów dla Studentów kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na studiach stacjonarnych inżynierskich, na roku II, semestrze IV.

Wykład - sem. 6 - prowadzący dr hab. inż. Rafał Lech, prof. PG

Laboratorium - sem. 6 - prowadzący mgr inż. Małgorzata Warecka

Konsultacje dr inż. Piotr Kaczmarek

Wykład z przedmiotu Procesory Sygnałowe i Logika Programowalna AiR.