Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Laboratorium z przetwarzania obrazów

Kurs jest przeznaczony dla studentów 7-go semestru studiów I stopnia na kierunku Telekomunikacja.

Cel kursu:
Zapoznanie się z radiowymi sieciami działającymi w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks), ich parametrami i właściwościami uwzględniającymi wpływ ciała ludzkiego, a także z podstawowymi zastosowaniami.

Kurs wspomagający zajęcia wyrównawcze z fizyki dla I i II sem Inżynierii Biomedycznej. Prowadzący: dr Brygida Mielewska, dr Małgorzata Obarowska, mgr Tomasz Neumann.

ćwiczenie lab.