Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs jest przeznaczony do konsultacji przy realizacji projektu inżynierskiego Studentów piszących prac pod opieką Małgorzaty  Gajewskiej.

Sieci komputerowe NST sem.V 2022/23

Wykład z przedmiotu Algorytmy Obliczeniowe

Widening the students knowledge about the selected methods of artificial intelligence

Kurs elektroniczny dotyczący przedmiotu na sem. 7 Seminarium Dyplomowe Inżynierskie - Optoelektronika

Zajęcia laboratoryjne "Sieci komputerowe"

The aim of the course is to familiarize students with the methods of storing and analysis of big data. Practical tools for these tasks are presented.

Wykład dla 7 semestru studiów inżynierskich. Treść wykładu jest związana z szeroko pojętym środowiskiem człowieka i jego w nim aktywnością związaną z wytwarzaniem i odbieraniem sygnałów akustycznych. Omawiane zjawiska, metody pomiarowe i technologie, które pozwalają słuchaczom szerzej spojrzeć na zagadnienia związane z komunikacją, w szczególności w odniesieniu do warunków w których proces komunikacji jest realizowany.

EiT, I st., sem. 7, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja 
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7