Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Technologie internetowe w aplikacjach mobilnych. Informatyka, specjalność sieci komputerowe, studia stacjonarne II stopnia, II semestr.

Prowadzący: Wojciech Gumiński

Systemy operacyjne Unix, Linux. Telekomunikacja, studia stacjonarne I stopnia, V semestr.

Prowadzący: Wojciech Gumiński, Krzysztof Cwalina

Bieżąca kontrola postępów grup studenckich w realizacji projektów inżynierskich.

Zapoznanie studentów z podstawowymi wymaganiami odnośnie formy prezentacji końcowej wersji pracy.

Przygotowanie studentów do prezentacji własnych wyników.

Zapoznanie studentów z formalnymi wymaganiami dotyczącymi pracy oraz egzaminu dyplomowego.

Technika światłowodowa i fotonika:  2 st. 2 sem., kierunek elektronika i telekomunikacja   

Lasery w medycynie:  1 st. 6 sem. IBM

Wybrane zagadnienia optyki stosowanej: 2 st. 2 sem., EiT, specjalność optoelektronika

Kurs przeznaczony dla studentów 6 semestru studiów I stopnia, kierunek EiT. Kurs przedstawia architekturę procesorów sygnałowych na kilku wybranych konstrukcjach firmy Texas Instruments oraz Analog Devices. Prezentuje także sposoby ich programowania oraz omawia przykładowe, popularne algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów, jakie są realizowane przez takie procesory.

II stopień IBm oraz II stopień INF 2 semestr - wspólny, AI Tech

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącym systemów i sieci radiokomunikacyjnych w pod kątem możliwych zastosowań w biomedycynie.

Plan wykładu

 1. Podstawowe pojęcia w telekomunikacji (telekomunikacja, informacja, źródła informacji, sygnał, usługa telekomunikacyjna, system telekomunikacyjny, kanał telekomunikacyjny, sieć telekomunikacyjna).
 2. Opis sygnałów analogowych w dziedzinie czasu i częstotliwości; miary logarytmiczne poziomu sygnału.
 3. Media transmisyjne i ich parametry; przekazywanie sygnałów w paśmie podstawowym i w paśmie wyższych częstotliwości.
 4. Podstawowe zagadnienia radiokomunikacyjne (łącze radiowe, propagacja fal radiowych, równanie radiokomunikacyjne, rodzaje fal radiowych, podział fal radiowych na zakresy, wolna przestrzeń propagacyjna, podstawowe zjawiska propagacyjne, rola anteny w torze radiokomunikacyjnym i jej podstawowe parametry).
 5. Systemy radiokomunikacyjne działające w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała człowieka (definicja sieci BAN, klasyfikacja, pasma częstotliwości).
 6. Właściwości elektryczne ciała ludzkiego.
 7. Wybrane zagadnienia niższych warstw modelu OSI w sieciach BAN (stosowane modulacje wąskopasmowe, techniki ultraszerokopasmowe, kodowanie kanałowe).
 8. Zagadnienia antenowe w sieciach BAN (anteny zminiaturyzowane, anteny wszczepialne, anteny nasobne, przykładowe rozwiązania antenowe).
 9. Kanał radiowy w sieciach BAN różnego typu (charakterystyka kanału radiowego, metody empiryczne i symulacyjne modelowania kanału radiowego, przegląd modeli kanału radiowego).
 10. Źródła zasilania sieci BAN.
 11. Zagadnienia bezpieczeństwa człowieka (definicja współczynnika SAR, metody jego analizy i oceny).
 12. Zagadnienia bezpieczeństwa danych w sieciach BAN.
 13. Ocena jakości działania sieci BAN różnego typu (bitowa stopa błędów, bilans łącza radiowego, zagadnienia zasięgowe).
 14. Uwarunkowania prawne i standaryzacyjne (regulacje dotyczące UWB, ISM, MICS, WMTS, LP-AMI, SRD, standardy możliwe do wykorzystania w sieciach BAN: IEEE 802.11, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6).

Zakres laboratorium

 1. Podstawy modulacji i demodulacji analogowej (Matlab, Python).
 2. Systemy modulacji i demodulacji cyfrowej.
 3. Konfiguracja i obsługa sieci kratowej w standardzie ZigBee.
 4. Konfiguracja i obsługa komunikacji w Bluetooth i BLE (z nastawieniem na dane medyczne).
 5. Transmisja danych medycznych w sieciach WiFi.

Kurs jest przeznaczony dla studentów 7-go semestru studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Cel kursu:
Zapoznanie się z radiowymi sieciami działającymi w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks), ich parametrami i właściwościami uwzględniającymi wpływ ciała ludzkiego, a także z podstawowymi zastosowaniami.

Treść wykładu

1. Radiowe sieci działające w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała człowieka (Wireless Body Area Networks – WBAN) – definicja, klasyfikacja, pasma częstotliwości.

2. Kanał radiowy w sieciach WBAN różnego typu.

3. Rozwiązania warstwy fizycznej – stosowane modulacje wąskopasmowe, techniki ultraszerokopasmowe, kodowanie kanałowe i demodulacja.

4. Mechanizmy propagacji fal radiowych wewnątrz i na powierzchni ciała ludzkiego.

5. Zagadnienia antenowe – anteny zminiaturyzowane, anteny wszczepialne, anteny nasobne, przykładowe rozwiązania antenowe.

6. Źródła zasilania sieci WBAN.

7. Ocena jakości działania sieci WBAN różnego typu – bitowa stopa błędów, bilans łącza radiowego, zagadnienia zasięgowe.

8. Zagadnienia bezpieczeństwa danych w sieciach WBAN.

9. Aspekty bezpieczeństwa ludzkiego – definicja współczynnika absorpcji (SAR), metody jego analizy i oceny.

10. Uwarunkowania prawne na świecie – przepisy dotyczące sygnałów ultraszerokopasmowych (UWB) i pasm ISM, pasma częstotliwości dla zastosowań medycznych, urządzenia krótkiego zasięgu.

11. Standaryzacja sieci WBAN.

12. Sieci WBAN w zastosowaniach medycznych.

13. Sieci WBAN w zastosowaniach militarnych.

14. Sieci WBAN w zastosowaniach cywilnych.

15. Trendy rozwojowe sieci WBAN.

Kurs jest przeznaczony dla studentów 3-go semestru studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja i dotyczy części prowadzonej przez Sławomir Ambroziaka.

6 semestr ACR (Automatyka, Cybernetyka i Robotyka)