Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

6 semestr ACR (Automatyka, Cybernetyka i Robotyka)

This is a course about deep learning basics dedicated for Computer Science students.

This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including HSB specialries Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space Systems (EMSS).

Basic concepts of electrical engineering, theory of electric circuits, basic elements and electronic systems

Uzupełnienie wiedzy studentów o wybrane metody sztucznej inteligencji

Widening the students knowledge about the selected methods of artificial intelligence

Materiały do zajęć wykładowych:

1. Budowa molekularno-krystalograficzna materiałów optycznych i jej wpływ na barwę materiałów.

2. Współczynnik załamania i ekstynkcji metali, półprzewodników i dielektryków.

3. Właściwości optyczne szkieł.

4. Właściwości optyczne i elektrooptyczne ceramik

5. Kryształy optyczne. 

6. Właściwości i zastosowanie materiałów organicznych.

7. Indykatrysa optyczna. Wpływ budowy materiału na właściwości polaryzacyjne.

8. Kryształy nieliniowe.

9. Modulatory optyczne.

10. Wybrane elementy optyki zintegrowanej.

Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4.