Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Studia: stacjonarne, stopień 1, semestr 1.

Materiały pomocnicze i ćwiczenia do przedmiotu Technologie Informacyjne dla studiów niestacjonarnych I stopnia.

Kurs Technologie informacyjne jest przeznaczony dla studentów I sem AiR. W ramach kursu studenci poznają podstawy architektury komputera, arytmetyki komputerowej, algorytmy oraz proste sposoby ich implementacji przy użyciu wybranego języka programowania.

Materiały uzupełniające do wykładów