Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kierunek Automatyka i Robotyka; Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia II stopnia - magisterskie, stacjonarne, sem. 1;

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 4;

studia stacjonarne II st., Automatyka i Robotyka sem. 1

Studia niestacjonarne II st, semestr 2

Studia stacjonarne II st. AiR, semestr 1

Tematyka: prezentacja podstawowych zasad energoelektronicznego przekształcania energii, przedstawienie struktur podstawowych układów energoelektronicznych, zapoznanie z podstawowymi metodami projektowania układów przekształtnikowych. Kierunek: elektrotechnika semestr 4 st.niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne, II stopnia, semestr 1, kierunek AiR

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 4.

Kierunek: Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne, Semestr IV

Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR

Podstawy teorii pola elektromagnetycznego, podstawy teorii obwodów elektrycznych i elektronicznych. Kurs dla kierunku Energetyka, studia stacjonarne I stopnia, sem. 3

Projekt zespołowy, kurs dla studentów Automatyki i Roboty na drugim stopniu (studium magisterskie).

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa II - laboratorium Sem 1, studia II stopień, elektrotechnika

niestacjonarne, II stopnia magisterskie, AiR, Semestr 1

Studia IIgo stopnia, niestacjonarne, magisterskie, AiR sem. 1

Studia Igo stopnia, stacjonarne, inżynierskie, AiR sem. 5

Studia stacjonarne, I stopnia inżynierskie, semestr 5

Informatyka II przeznaczona dla studentów Automatyki i Robotyki, sem III. W ramach kursu student poznaje techniki rozwiązywania bardziej złożonych problemów informatycznych przy użyciu wybranego języka programowania.