Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Elektrotechnika (WEiA), I stopnia, niestacjonarne

Maszyny Elektryczne - wykład i laboratorium dla studiów niestacjonarnych I stopnia semestr 3. Zapoznanie się z konstrukcją, teorią i zastosowaniem maszyn elektrycznych i transformatorów. Przeprowadzenie weryfikujących badań opanowanej teorii w warunkach laboratoryjnych.

Kurs zawiera materiały pomocnicze do przedmiotu Systemy Elektromechaniczne Kierunek: Elektrotechnika (WEiA), studia II stopnia, niestacjonarne

Kurs dla studentów kierunku elektrotechnika z przedmiotu projekt instalacji elektrycznych i technika oświetleniowa

Energetyka VI sem. I stopnia

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Elektrotechnika (3 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Automatyka i Robotyka (WEiA), II stopnia, niestacjonarne

Zagadnienie wytwarzania energii elektrycznej kierunek elektrotechnika studia I stopnia, semestr 2 studia niestacjonarne

Zagadnienie wytwarzania energii elektrycznej kierunek elektrotechnika studia I stopnia, semestr 2 studia stacjonarne

serwis dla studentów st.stacjonarnego I stopnia, uczestniczących w zajęciach z ćwiczeń z Metod numerycznych w grupach prowadzonych przez dra inż. K. Iwana

Kurs dotyczy kształcenia podstaw programowania.

Analiza obwodów elektrycznych w stanach przejściowych metodą klasyczną i operatorową. Studia stacjonarne II stopnia, kier. Elektrotechnika, sem. 1

Zastosowanie metod numerycznych w elektrotechnice: rozwiązywanie układów równań liniowych oraz równań i układów równań nieliniowych, aproksymacja średniokwadratowa, numeryczne całkowanie i rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Studia stacjonarne I stopnia, kier. Energetyka, sem. 4

Systemy elektromechaniczne Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia kierunek elektrotechnika semestr 1

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Kierunek Elektrotechnika Semestr 2

Kurs zawierający materiały do prowadzenia zajęć z przedmiotu oświetlenie elektryczne - laboratorium studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr letni

Tematyka: Zapoznanie z podstawowymi zasadami energoelektronicznego przekształcania energii, zapoznanie ze strukturami podstawowych układów energoelektronicznych, zapoznanie z podstawowymi metodami projektowania układów przekształtnikowych. Kierunek: elektrotechnika semestr 4

Automatyka i Robotyka, sem. 7

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

i Ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi

Prowadzący: Kornel Borowski