Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kurs OPI dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA).

Kurs przeznaczony jest dla 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia. Obejmuje on podstawy programowania mikrokontrolerów AVR.

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych jest przedmiotem realizowanym przez studentów II st.studiów stacjonarnych, kierunku Energetyka na specjalności Scentralizowane źródła wytwórcze (WEiA).

Prezentacja zagadnień związanych z wybranymi, niekorzystnymi zjawiskami w systemie energetycznym. Kurs dla kier. Elektrotechnika, studium stacjonarnego II st.

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Energetyka. Specjalność: Rynki Energii i Systemy Energetyczne. Semestr: 6

Kurs podstawowy z informatyki. Podstawy programowania, poznawanie budowy elementarnych konstrukcji programowów, umiejętnośc implementacji prostych algorytmów, zaznajomienie z podstawowymi bibliotekami, praca w IDE.

Kierunek Automatyka i Robotyka; I stopień - inżynierskie, semestr 6

Kierunek Automatyka i Robotyka; Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia II stopnia - magisterskie, stacjonarne, sem. 1;

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 4;

studia stacjonarne II st., Automatyka i Robotyka sem. 1

Studia niestacjonarne II st, semestr 2

Studia stacjonarne II st. AiR, semestr 1

Tematyka: prezentacja podstawowych zasad energoelektronicznego przekształcania energii, przedstawienie struktur podstawowych układów energoelektronicznych, zapoznanie z podstawowymi metodami projektowania układów przekształtnikowych. Kierunek: elektrotechnika semestr 4 st.niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne, II stopnia, semestr 1, kierunek AiR

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 4.

Kierunek: Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne, Semestr IV

Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR