Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 4.

Kurs przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 5.

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Napęd o zasilaniu przekształtnikowym

Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (WEiA), II stopnia, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (sem. 2)

Elektrotechnika (WEiA), I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, sem 7 zimowy 2018/2019

Przedmiot na 2 stopniu studiów - studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, kierunek: Automatyka i Robotyka

WEiA; Studia II stopnia - magisterskie; Sem.2; Kierunek: Automatyka i Robotyka; Specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji.

WEiA; Studia II stopnia - magisterskie; Sem.2; Kierunek: Automatyka i Robotyka; Specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji.

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 3

Monitorowanie i diagnostyka w systemach sterowania/Automatyka i Robotyka/II st specjalność: Systemy sterowania i wspomagania decyzji

Kurs OPI dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA).

Kurs przeznaczony jest dla 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia. Obejmuje on podstawy programowania mikrokontrolerów AVR.

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych jest przedmiotem realizowanym przez studentów II st.studiów stacjonarnych, kierunku Energetyka na specjalności Scentralizowane źródła wytwórcze (WEiA).

Prezentacja zagadnień związanych z wybranymi, niekorzystnymi zjawiskami w systemie energetycznym. Kurs dla kier. Elektrotechnika, studium stacjonarnego II st.

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Energetyka. Specjalność: Rynki Energii i Systemy Energetyczne. Semestr: 6