Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Zakres przedmiotu: Kierunki polityki energetycznej Polski i Europy, modele stosowane do wspomagania decyzji w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych dla obszaru energetyki. Kierunek: Inżynieria zasobów naturalnych Studia I stopnia stacjonarne sem. 7

Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej. Kierunek studiów: Elektrotechnika Rodzaj: studia II stopnia stacjonarne i II stopnia niestacjonarne

Energetyka I st. stacjonarne sem. 6

Materiały do ćwiczeń z Metod Numerycznych, studia I stopnia.

Materiały pomocnicze do Metod Numerycznych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia.

Materiały pomocnicze do Elektrodynamiki Technicznej dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia.

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Wykłady i zadania z Metod Numerycznych w Technice, st. niestacjonarne II stopnia

Celem przedmiotu jest nauczenie jak opracować model systemu elektromechanicznego, przeprowadzić symulacje, zinterpretować wyniki oraz porównać je z wynikami pomiarów Kierunek studiów Automatyka i Robotyka Poziom studiów I stopnia - inżynierskie Rok studiów 3 Semestr studiów 5

Materiały do wykładów z Elektrodynamiki Technicznej, sem.1 studia niestacjonarne II stopnia

Zajęcia dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka, stopień II, semestr 2, specjalność Automatyka Przemysłowa. Studenci uczą się o współczesnych narzędziach wspomagających pracę inżyniera (CAD, CAS, CAE, CAM, CNC). Studenci uczą się praktycznego wykorzystania programów CAD do przygotowania wirtualnego prototypu urządzenia oraz dokumentacji technicznej i wykonawczych rysunków technicznych. Studenci poznają zasady programowania obrabiarek sterowanych numerycznie lub komputerowo. Studenci opracowują własny program do sterowania prostym procesem.

Elektrotechnika (WEiA), I stopnia, niestacjonarne

Maszyny Elektryczne - wykład i laboratorium dla studiów niestacjonarnych I stopnia semestr 3. Zapoznanie się z konstrukcją, teorią i zastosowaniem maszyn elektrycznych i transformatorów. Przeprowadzenie weryfikujących badań opanowanej teorii w warunkach laboratoryjnych.

Kurs zawiera materiały pomocnicze do przedmiotu Systemy Elektromechaniczne Kierunek: Elektrotechnika (WEiA), studia II stopnia, niestacjonarne

Kurs dla studentów kierunku elektrotechnika z przedmiotu projekt instalacji elektrycznych i technika oświetleniowa

Energetyka VI sem. I stopnia

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Elektrotechnika (3 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Automatyka i Robotyka (WEiA), II stopnia, niestacjonarne

Zagadnienie wytwarzania energii elektrycznej kierunek elektrotechnika studia I stopnia, semestr 2 studia niestacjonarne

Zagadnienie wytwarzania energii elektrycznej kierunek elektrotechnika studia I stopnia, semestr 2 studia stacjonarne