Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kurs podstawowy z informatyki. Podstawy programowania, poznawanie budowy elementarnych konstrukcji programowów, umiejętnośc implementacji prostych algorytmów, zaznajomienie z podstawowymi bibliotekami, praca w IDE.

Kierunek Automatyka i Robotyka; I stopień - inżynierskie, semestr 6

Kierunek Automatyka i Robotyka; Studia I stopnia - inżynierskie

studia stacjonarne II st., Automatyka i Robotyka sem. 1

Studia niestacjonarne II st, semestr 2

Studia stacjonarne II st. AiR, semestr 1

Tematyka: prezentacja podstawowych zasad energoelektronicznego przekształcania energii, przedstawienie struktur podstawowych układów energoelektronicznych, zapoznanie z podstawowymi metodami projektowania układów przekształtnikowych. Kierunek: elektrotechnika semestr 4 st.niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne, II stopnia, semestr 1, kierunek AiR

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 4.

Kierunek: Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne, Semestr IV

Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR

Podstawy teorii pola elektromagnetycznego, podstawy teorii obwodów elektrycznych i elektronicznych. Kurs dla kierunku Energetyka, studia stacjonarne I stopnia, sem. 3

Projekt zespołowy, kurs dla studentów Automatyki i Roboty na drugim stopniu (studium magisterskie).

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa I i II - laboratorium Sem 2, studia II stopień, elektrotechnika

niestacjonarne, II stopnia magisterskie, AiR, Semestr 1

Studia IIgo stopnia, niestacjonarne, magisterskie, AiR sem. 1

Studia Igo stopnia, stacjonarne, inżynierskie, AiR sem. 5

Studia stacjonarne, I stopnia inżynierskie, semestr 5

Informatyka II przeznaczona dla studentów Automatyki i Robotyki, sem III. W ramach kursu student poznaje techniki rozwiązywania bardziej złożonych problemów informatycznych przy użyciu wybranego języka programowania.

Kurs Technologie informacyjne jest przeznaczony dla studentów I sem AiR. W ramach kursu studenci poznają podstawy architektury komputera, arytmetyki komputerowej, algorytmy oraz proste sposoby ich implementacji przy użyciu wybranego języka programowania.