Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Podstawy teorii pola elektromagnetycznego, podstawy teorii obwodów elektrycznych i elektronicznych. Kurs dla kierunku Energetyka, studia stacjonarne I stopnia, sem. 3

Projekt zespołowy, kurs dla studentów Automatyki i Roboty na drugim stopniu (studium magisterskie).

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa II - laboratorium Sem 1, studia II stopień, elektrotechnika

niestacjonarne, II stopnia magisterskie, AiR, Semestr 1

Studia IIgo stopnia, niestacjonarne, magisterskie, AiR sem. 1

Studia Igo stopnia, stacjonarne, inżynierskie, AiR sem. 5

Studia stacjonarne, I stopnia inżynierskie, semestr 5

Informatyka II przeznaczona dla studentów Automatyki i Robotyki, sem III. W ramach kursu student poznaje techniki rozwiązywania bardziej złożonych problemów informatycznych przy użyciu wybranego języka programowania.

Kurs Technologie informacyjne jest przeznaczony dla studentów I sem AiR. W ramach kursu studenci poznają podstawy architektury komputera, arytmetyki komputerowej, algorytmy oraz proste sposoby ich implementacji przy użyciu wybranego języka programowania.

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 5.

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 3

Elektrotechnika I stopnia, semestr 5, studia niestacjonarne

Obwody Elektryczne - kurs dla studentów na kierunku Elektrotechnika, II stopień.

Kurs dotyczy kształcenia umiejętności związanych z programowaniem obiektowym w języku C++.

Kurs z przedmiotu Instalacje Elektryczne i Technika oświetleniowa na studia niestacjonarne

Elementy rachunku opłacalności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Kierunek: Energetyka, Specjalność: Rynki i Systemy Energetyczne Studia stacjonarne I stopnia, sem. 7

The basics of energy conversion, transmission and distribution. Energy economics and energy systems. Kierunek: Energy Technologies Studia Stacjonarne I stopnia, Sem. 1

Tha basics of energy use rationalization. Kierunek: Energy Technologies Studia Stacjonarne I stopnia, Sem. 5

Accounting in Power Engineering, Kierunek: Energy Technologies, Sem. 7

Zakres przedmiotu: Kierunki polityki energetycznej Polski i Europy, modele stosowane do wspomagania decyzji w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych dla obszaru energetyki. Kierunek: Inżynieria zasobów naturalnych Studia I stopnia stacjonarne sem. 7

Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej. Kierunek studiów: Elektrotechnika Rodzaj: studia II stopnia stacjonarne i II stopnia niestacjonarne