Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Energetyka VI sem. I stopnia

Elektrotechnika, sem. 1

Wybrane zagadnienia z mechaniki: statyka i wytrzymałość materiałów. Kierunki studiów: Elektrotechnika sem 1 (stacjonarne i niestacjonarne), Automatyka i Robotyka sem 1 stacjonarne.

Wybrane zagadnienia metod numerycznych. Kurs przeznaczony dla studentów II st.

Wyznaczanie miar i funkcji nieuszkadzalności i niegotowości metodą schematów blokowych RBD. Modelowanie probabilistyczne systemów metodą drzewa uszkodzeń FT. Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń metodą FMECA.

Kurs dotyczy kształcenia w zakresie podstaw programowania.

Kurs wspomagający przedmiot Informatyka - projekt.

Wybór specjalności, wybór przedmiotów obieralnych na I i II stopniu AiR

Możliwość kontaktu z prowadzącą osobiście na konsultacjach,

poniedziałek 11.15-12.30,

pok.502 WZIE, tel.:58-348-60-05

mail:katarzyna.stankiewicz@zie.pg.gda.pl

Automatyka i Robotyka, sem. 7

Kurs dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Studia I stopnia, AiR, sem. V, KESSiI

Podstawy administracji i zarządzania systemami operacyjnymi. Kurs przeznaczony dla studentów AiR, II stopień.