Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kurs z systemów baz danych dla specjalności automatyka i robotyka II st.

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 5.

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 3

Elektrotechnika I stopnia, semestr 5, studia niestacjonarne

Obwody Elektryczne - kurs dla studentów na kierunku Elektrotechnika, II stopień.

Kurs dotyczy kształcenia umiejętności związanych z programowaniem obiektowym w języku C++.

Kurs z przedmiotu Instalacje Elektryczne i Technika oświetleniowa na studia niestacjonarne

Elementy rachunku opłacalności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Kierunek: Energetyka, Specjalność: Rynki i Systemy Energetyczne Studia stacjonarne I stopnia, sem. 7

The basics of energy conversion, transmission and distribution. Energy economics and energy systems. Kierunek: Energy Technologies Studia Stacjonarne I stopnia, Sem. 1

Tha basics of energy use rationalization. Kierunek: Energy Technologies Studia Stacjonarne I stopnia, Sem. 5

Accounting in Power Engineering, Kierunek: Energy Technologies, Sem. 7

Zakres przedmiotu: Kierunki polityki energetycznej Polski i Europy, modele stosowane do wspomagania decyzji w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych dla obszaru energetyki. Kierunek: Inżynieria zasobów naturalnych Studia I stopnia stacjonarne sem. 7

Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej. Kierunek studiów: Elektrotechnika Rodzaj: studia II stopnia stacjonarne i II stopnia niestacjonarne

Energetyka I st. stacjonarne sem. 6

Materiały pomocnicze do Metod Numerycznych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia.

Materiały pomocnicze do Elektrodynamiki Technicznej dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia.

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Wykłady i zadania z Metod Numerycznych w Technice, st. niestacjonarne II stopnia

Celem przedmiotu jest nauczenie jak opracować model systemu elektromechanicznego, przeprowadzić symulacje, zinterpretować wyniki oraz porównać je z wynikami pomiarów Kierunek studiów Automatyka i Robotyka Poziom studiów I stopnia - inżynierskie Rok studiów 3 Semestr studiów 5

Materiały do wykładów z Elektrodynamiki Technicznej, sem.1 studia niestacjonarne II stopnia