Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Systemy elektromechaniczne Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia kierunek elektrotechnika semestr 1

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Kierunek Elektrotechnika Semestr 2

Kurs zawierający materiały do prowadzenia zajęć z przedmiotu oświetlenie elektryczne - laboratorium studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 6

Tematyka: Zapoznanie z podstawowymi zasadami energoelektronicznego przekształcania energii, zapoznanie ze strukturami podstawowych układów energoelektronicznych, zapoznanie z podstawowymi metodami projektowania układów przekształtnikowych. Kierunek: elektrotechnika semestr 4

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

i Ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi

Prowadzący: Kornel Borowski

Kurs ma charakter wspomagający wykłady z elektroniki oraz laboratoria z fizyki i elektroniki 

Energetyka VI sem. I stopnia

Energetyka VI sem. I stopnia

Elektrotechnika, sem. 1

Wybrane zagadnienia z mechaniki: statyka i wytrzymałość materiałów. Kierunki studiów: Elektrotechnika sem 1 (stacjonarne i niestacjonarne), Automatyka i Robotyka sem 1 stacjonarne.

Wybrane zagadnienia metod numerycznych. Kurs przeznaczony dla studentów II st.

Wyznaczanie miar i funkcji nieuszkadzalności i niegotowości metodą schematów blokowych RBD. Modelowanie probabilistyczne systemów metodą drzewa uszkodzeń FT. Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń metodą FMECA.

Kurs dotyczy kształcenia w zakresie podstaw programowania.