Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kurs zawiera materiały pomocnicze do przedmiotu Systemy Elektromechaniczne Kierunek: Elektrotechnika (WEiA), studia II stopnia, niestacjonarne

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych kierunku elektrotechnika z przedmiotu projekt instalacji elektrycznych i technika oświetleniowa

Energetyka VI sem. I stopnia

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Elektrotechnika (3 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Automatyka i Robotyka (WEiA), II stopnia, niestacjonarne

Kurs dla kierunku elektrotechnika w ramach studiów niestacjonarnych I stopnia, realizowany na semestrze 2

Kurs dla kierunku elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych I stopnia, realizowany na semestrze 2

Kurs dotyczy kształcenia podstaw programowania.

Analiza obwodów elektrycznych w stanach przejściowych metodą klasyczną i operatorową. Studia stacjonarne II stopnia, kier. Elektrotechnika, sem. 1

Zastosowanie metod numerycznych w elektrotechnice: rozwiązywanie układów równań liniowych oraz równań i układów równań nieliniowych, interpolacja funkcji, aproksymacja średniokwadratowa, numeryczne całkowanie i rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Studia stacjonarne I stopnia, kier. Energetyka, sem. 4

Systemy elektromechaniczne Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia kierunek elektrotechnika semestr 1

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Kierunek Elektrotechnika Semestr 2

Kurs zawierający materiały do prowadzenia zajęć z przedmiotu oświetlenie elektryczne - laboratorium studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 6

Tematyka: Zapoznanie z podstawowymi zasadami energoelektronicznego przekształcania energii, zapoznanie ze strukturami podstawowych układów energoelektronicznych, zapoznanie z podstawowymi metodami projektowania układów przekształtnikowych. Kierunek: elektrotechnika semestr 4

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

i Ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi

Prowadzący: Kornel Borowski

Kurs ma charakter wspomagający wykłady z elektroniki oraz laboratoria z fizyki i elektroniki 

Energetyka VI sem. I stopnia