Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kurs wspomagający przedmiot Informatyka - projekt.

Wybór specjalności, wybór przedmiotów obieralnych na I i II stopniu AiR

Możliwość kontaktu z prowadzącą osobiście na konsultacjach,

wtorek 11.30-12.30,

pok.502 WZIE, tel.:58-348-60-05

mail: katarzyna.stankiewicz@zie.pg.gda.pl

Automatyka i Robotyka, sem. 7

Kurs dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Studia I stopnia, AiR, sem. V, KESSiI,
semestr zimowy 2017/2018

Elektrotechnika II stopnia

Materiały pomocnicze i ćwiczenia do przedmiotu Technologie Informacyjne dla studiów niestacjonarnych I stopnia.

Energetyka I st., 2 semestr

Materiały uzupełniające do wykładów

Kurs związany z laboratorium Urządzeń Automatyki dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki