Hydrostatyka równania podstawowe. Parcie na ściankę płaską i zakrzywioną. Wypór. Prawo Archimedesa. Równowaga ciał zanurzonych. Równowaga ciał pływających. Hydrodynamika. Wielkości hydrodynamiczne. Równanie ciągłości dla strumienia cieczy. Równanie Bernoulliego. Podstawowe prawa hydrodynamiki. Równanie zachowania masy, zachowania ilości ruchu, równanie Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Reakcja hydrodynamiczna i parcie hydrodynamiczne. Przepływ cieczy rzeczywistej. Doświadczenie Reynoldsa. Opory ruchu w ruchu laminarnym jednostajnym. Rozkład prędkości w ruchu laminarnym. Rozkład prędkości w ruchu burzliwym. Przepływ cieczy w przewodach pod ciśnieniem. Praktyczne obliczenia rurociągów. Straty na długości i straty miejscowe. Przykłady określania strat lokalnych. Przepływ cieczy w korytach otwartych. Ruch jednostajny. Rozwiązywanie zagadnień przepływu w korytach otwartych. Hydraulicznie najkorzystniejszy kształt koryta. Koryta naturalne i złożone. Ruch krytyczny. Ruch niejednostajny ustalony w korytach otwartych. Ruch wolnozmienny. Krzywa spiętrzenia i depresji. Ruch szybkozmienny. Odskok hydrauliczny. Przepływ cieczy przez otwory, przelewy i przepusty. Wypływ ustalony. Przelewy i przepusty. Przepływ nieustalony. Wypływ wody ze zbiornika. Zjawisko uderzenia hydraulicznego. 

 Budowa i podstawowe komponenty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Parametry ciśnienia i przepływu w przesyłowych sieciach wodociągowych. Praktyczne wykorzystanie podstaw hydrauliki do projektowania instalacjiwodociągowych i kanalizacyjnych. Przesyłowe sieci gazowe: parametry, opomiarowanie, armatura. Podstawy obliczeń hydraulicznych dla gazowych instalacji wewnętrznych. Budowa, podstawowe parametry operacyjne i hydraulika instalacji C.O. Instalacje zagospodarowania wód opadowych: miarodajne natężenie deszczu, miarodajna powierzchnia dachu, przepływy obliczeniowe.