Ogrzewnictwo studenci Inżynierii Środowiska stacjonarne inż. sem. 6
Ogrzewnictwo 2023/2024 kurs wspomagający do przedmiotu
Ogrzewnictwo (PG_00043392)
przeznaczony dla studentów:
Kierunek studiów: Inżynierii Środowiska
Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2023/2024
Forma studiów: stacjonarne
Rok studiów: 3
Semestr: 6 (letni)