"Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne