Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.