Konkurs wiedzy z przedmiotów Mechanika Ogólna oraz Mechanika Budowli adresowany dla studentów II i IV semestru na kierunku Budownictwo, organizowany przez Studenckie Koło Naukowe "Forever Young" przy Katedrze Mechaniki Budowli adresowany do studentów.

Konkurs składa się z trzech etapów eliminacji, w ramach których uczestnicy rozwiązują udostępniane zestawy zadań (zgodnie z harmonogramem).

Do finału awansuje maksymalnie 10 najlepszych studentów na podstawie listy rankingowej etapu eliminacji.

Dla laureatów konkursu przewidziano benefity rzutujące na ocenę końcową z danego przedmiotu (Mechanika Budowli), zgodnie z postanowieniami ich regulaminów, praktyki studenckie* oraz nagrody rzeczowe*

*szczegóły wkrótce