W ramach kursu Obiekty Inżynierskie w Transporcie uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi mostów i tuneli. Na przykładzie stosowanych materiałów przedstawiona zostanie historia mostownictwa. Uczestnicy zapoznają się z stosowanymi schematami statycznymi przy budowie mostów jak również poznają metody budowy tuneli. 

W ramach ćwiczeń uczestnicy wykonają wybrane elementy obliczeń wymagane do projektu mostu, a podczas projektowania wykonają projekt wstępny mostu.