Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kier. Transport, sem. 6 na WILiŚ do realizacji przedmiotu Drogi i Ulice w roku akademickim 2023/2024