ĆWICZENIA AUDYTORYJNE Wyznaczanie rozkładu ciśnienia oraz obliczanie naporu hydrostatycznego na ścianki płaskie i zakrzywione. Zastosowanie równania Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Obliczanie strat hydraulicznych przy przepływie cieczy w przewodach pod ciśnieniem. Obliczanie parametrów ruchu ustalonego jednostajnego w korytach otwartych. Określanie oraz zastosowanie ruchu krytycznego w kanałach otwartych. Wyznaczanie parametrów odskoku hydraulicznego. Obliczanie wydatku przelewu oraz wydatku otworu dla różnych układów hydraulicznych. Wyznaczanie krzywej depresji przy przepływie filtracyjnym przez groblę. Obliczanie natężenia dopływu wody do rowu oraz do studni.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Pomiar lepkości wiskozymetrem Höpplera. Wyznaczenie krytycznej liczby Reynoldsa. Wyznaczanie współczynników oporów przy przepływie cieczy w rurociągu. Cechowanie zwężki Venturiego. Analiza przepływu przez przelew o szerokiej koronie. Wyznaczanie parametrów ustalonego odskoku hydraulicznego. Filtracja.