Projekt modernizacji linii kolejowej z wykorzystaniem BIM - kurs w ramach przedmiotu Zespołowy Projekt Badawczy (Id-186)