Dynamika mgr nst 2023/2024 (lato),
kurs wspierający przedmiot:

Dynamika budowli, PG_00048222,
przeznaczony dla studentów
- Budownictwo mgr nst rocznik 2022

Kierunek studiów: Budownictwo
Poziom kształcenia: 2 stopnia - magisterskie
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2023/2024
Forma studiów: niestacjonarne
Rok studiów: 2
Semestr studiów: 4 (2, letni)
id=38655