Zajecia w  ramach seminarium dyplomowego obejmują przygotowanie do procesu pisania i obrony pracy dyplomowej magisterskiej kończacej studia na II stopniu kierunku Inżynieriia Środowiska.