Topic outline

 • Założenia metodyczne

  Kurs ma przedstawić możliwość wykorzystania lekcji interaktywnych platformy Moodle do kształcenia na odległość.

  Niniejszy kurs zawiera dwie lekcje. Lekcje interaktywne opierają się na idei prezentacji fragmentów tematu i przeplatania ich pytaniami weryfikującymi przyswojenie zaprezentowanej wiedzy.

  Schemat powiązań między fragmentami lekcji może być bardzo złożony dzięki tzw. tabelom rozgałęzień i klastrom grupującym pytania. Zazwyczaj jednak utrzymywany jest schemat szeregowy.

  Pytania pojawiające się podczas lekcji są oceniane. Błędna odpowiedź na dane pytanie oprócz wpływu na ocenę końcową powoduje cofnięcie do tej części lekcji, która była poświęcona tematowi pytania.

  Podczas trwania lekcji prezentowany jest „pasek postępu” w jej realizacji, co pozwala oszacować przybliżony czas jej ukończenia. Prezentowana jest także ilość dotychczas zdobytych punktów z odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie lekcji.

  Na zakończenie lekcji prezentowana jest ocena punktowa jaką uzyskano za realizację lekcji o ile żadne z pytań nie wymagało odpowiedzi w formie eseju. Eseje wymagają osobnej oceny przez nauczyciela po zakończeniu lekcji.

   

  Ustawienia lekcji:

  W lekcji ustawiono limit czasu w którym odnotowywane są poprawne odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie lekcji. Oznacza to, że realizację lekcji można dokończyć, ale poprawne odpowiedzi nie będą się już liczyły.

  Ze względu na demonstracyjny charakter lekcji umożliwiono wielokrotne do nich podchodzenie. Uzyskane oceny z poszczególnych podejść są uśredniane (możliwe jest także wybranie oceny najlepszego podejścia do lekcji).

  Umożliwiono również dodatkową nawigację po stronach lekcji za pomocą menu umieszczonego po lewej stronie.

  Kurs zawiera dwie lekcje. Przystąpienie studenta do drugiej lekcji jest możliwe dopiero, gdy ukończy poprzednią i to na określoną ocenę.

   

   

 • Pompy ciepła w ogrzewaniu budynków

  Cele lekcji:

  Lekcja poświęcona jest przedstawieniu warunków efektywnego wykorzystania pomp ciepła do ogrzewania budynków.

  Celami szczegółowymi są:

  - przedstawienie definicji pompy ciepła (PC), elementów instalacji PC, współczynnika efektywności PC

  - omówienie wydajności wymienników gruntowych oraz ich wad i zalet

  - przedstawienie podstawowych problemów eksploatacyjnych pomp ciepła i wymienników gruntowych

  Oczekiwane efekty kształcenia:

  Po ukończeniu lekcji będziesz potrafił identyfikować elementy instalacji z pompą ciepła, wyróżniać jej obiegi. Poznasz także niezbędne warunki efektywnego korzystania z pomp ciepła.

  Forma zaliczenia:

  Lekcja zawiera kilka bloków z pytaniami weryfikującymi opanowanie materiału. Każde pytanie pozwala zdobyć jeden punkt, których suma decyduje o wystawionej ocenie.

  Termin:

  Lekcja powinna zostać ukończona do 5 tygodnia kursu. W 6 tygodniu kursu na forum aktualności oraz na wykładzie zostaną przedstawione wnioski z dyskusji nad tematem oraz z zadania domowego.

 • Elektrownie fotowoltaiczne usytuowane na budynkach

  Cele lekcji:

  Lekcja poświęcona jest przedstawieniu projektu elektrowni fotowoltaicznej usytuowanej na dachu budynku wielorodzinnego.

  Celami szczegółowymi są:

  - przedstawienie mechanizmów dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

  - na przykładzie przedstawienie doboru modułów fotowoltaicznych (PV) elektrowni

  - określenie liczby paneli przykładowej elektrowni PV

  - dobranie inwertera dla projektowanej elektrowni

  - przedstawienie warunków doboru przewodów i zabezpieczeń

  - zaprezentowanie metodyki oceny wydajności elektrowni słonecznej

  - przedstawienie składników kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

  - przestawienie i omówienie wyników uproszczonej analizy inwestycyjnej.

  Oczekiwane efekty kształcenia:

  Po ukończeniu lekcji będziesz potrafił identyfikować elementy elektrowni słonecznej, wstępnie je dobrać i ocenić efektywność inwestycji w małą elektrownię z panelami fotowoltaicznymi.

  Forma zaliczenia:

  Lekcja zawiera kilka bloków z pytaniami weryfikującymi opanowanie materiału. Każde pytanie pozwala zdobyć jeden punkt, których suma decyduje o wystawionej ocenie.

  Występują również pytania w formie eseju. Są one oceniane przez nauczyciela cotygodniowo – ocena eseju następuje nie później niż 7 dni od realizacji lekcji.

  Termin:

  Lekcja powinna zostać ukończona do 10 tygodnia kursu. W 11 tygodniu kursu na forum aktualności oraz na wykładzie zostaną przedstawione wnioski z dyskusji nad tematem, z zadania opisowego lekcji oraz z zadania domowego.

  Uwaga:

  Ocena za lekcję jest widoczna dopiero po ocenie eseju przez nauczyciela.

 • Nowe tematy wykładów i lekcji interaktywnych.

  W kolejnych tygodniach trwania kursu będą odsłaniane kolejne pozycje/tematy kursu.

  Każdy student jest zobligowany śledzić pojawianie się nowych treści.

  Na forum aktualności nauczyciel będzie umieszczał wiadomości, w tym informacje o nowych treściach kursu.

  Forum to wymusza subskrypcję powiadomień, dzięki czemu o nowych zadaniach będziesz powiadamiany również za pomocą poczty elektronicznej

   

 • Testy z zakresu Efektywności Technicznej i Ekonomicznej Odnawialnych Źródeł Energii

  Test zostanie udostępniony do wykonania w 14 tygodniu zajęć.

 • Omówienie wyników testu i podsumowanie kursu

  Na ostatnim wykładzie zostaną posumowane wyniki testów. Omówione zostaną pytania i związane z nimi zagadnienia, które sprawiły najwięcej trudności.

  Zagadnienia zostaną wyłonione na podstawie statystyk odpowiedzi prezentowanych przez platformę Moodle.