Topic outline

 • Warunki zaliczenia lektoratu

  Warunki zaliczenia lektoratu w semestrze letnim 2019/2020 poprzez platformę eNauczanie obejmują:

  • Aktywność na platformie, np. udział w dyskusjach na forach, udział w zadaniach grupowych
  • Systematyczne wykonywanie wszystkich zadań umieszczonych w kursie
  • Prace pisemne
  • Wykonywanie zadań na innych kursach wskazanych przez prowadzącego
  • Kursy prowadzone na platformie eNauczanie dla studentów WFTiMS, nanotechnologia IIst, 1 sem

   Lara Kalenik WFTiMS Nanotechnologia II st. I sem.

   https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=3297