Topic outline

 • UWAGI OGÓLNE - BARDZO WAŻNE

  1. Stronę tytułową generujemy z systemu moja PG
  2. Pracę przygotowujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Rektora PG 17/2014 w sprawie wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych (zarządzenie znajduje się w poniższym załączniku)
 • TERMINY I ZASADY DYPLOMOWANIA - ROK AKADEMICKI 2016/2017

  BARDZO WAŻNE: Komplet dokumentów  należy złożyć w Dziekanacie 7 dni przed planowanym terminem obrony !!!

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

  http://chem.pg.edu.pl/pobierz (DLA DYPLOMANTÓW)

  • DZIAŁANIA PO ZAAKCEPTOWANIU PRACY PRZEZ PROMOTORA

   1. Po akceptacji pracy przez promotora należy zgłosić się z pracą w trzech egzemplarzach (dziekanat / promotor / recenzent) do podpisu - Proszę pamiętać, że do dziekanatu oddajemy pracę dwustronnie nadrukowaną, zbindowaną z załączoną płytą CD
   2. Należy również mieć ze sobą wypełnione następujące dokumenty:
   • podanie do prodziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (ZAŁĄCZNIK)
   • raport z systemu SOWI (do pobrania z Moja PG)
   • PRZYDATNA LITERATURA Z ZAKRESU TWORZYW SZTUCZNYCH

    1. Z. Florjańczyk, S. Penczek: Chemia Polimerów - Tom I. Makrocząsteczki i metody ich otrzymywania, OWPW, Warszawa 2001
    2. Z. Florjańczyk, S. Penczek: Chemia Polimerów - Tom II. Podstawowe polimery syntetyczne i ich zastosowanie, OWPW, Warszawa 2002
    3. Z. Florjańczyk, S. Penczek: Chemia Polimerów - Tom III. Polimery naturalne i polimery o specjalnych właściwościach, OWPW, Warszawa 1998
    4. Z. Wirpsza: Poliuretany - Chemia, Technologia, Zastosowanie, WNT, Warszawa 1991
    5. A. Prociak, G. Rokicki, J. Ryszkowska: Materiały Poliuretanowe, PWN, Warszawa 2014
    6. W. Królikowski: Polimerowe Materiały Konstrukcyjne, PWN, Warszawa 2012
    7. J. Kijeński, A. Błędzki, R. Jeziórska: Odzysk i Recykling Materiałów Polimerowych, PWN, Warszawa 2015
    • ANALIZA I OPRACOWANIE WYNIKÓW FTIR

     PRZELICZENIE: ABORBANCJA ↔ TRANSMITANCJA

     Dane: A [j.u.] - absorbancja, T [%] - Transmitancja

     A = 2 - \text{log} _ { 10 } \left( { T } \right)

     T = 100 \cdot \left( 10 ^ { - A } \right)

     PRZYDATNA LITERATURA I TABLICE DO WIDM FTIR

     1. R.M. Silverstein, F.X. Webster, J.D. Kiemle: Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 2015
     2. W. Zieliński, A. Rajca: Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa 1995
     3. www.science-and-fun.de/tools/index.html