PODSTAWY NORMALIZACJI

Podstawy normalizacji - tematyka kursu

Normy to dokumenty techniczne i ekonomiczne, opisujące aktualny i sprawdzony poziom wiedzy w danej dziedzinie. Powstają one jako wynik konsensu między wszystkimi zainteresowanymi stronami – konkurującymi producentami, konsumentami, administracją rządową i zainteresowanymi instytucjami.

Kurs obejmuje tematykę:

I. Cele i zasady normalizacji

II. Krajowa i międzynarodowa działalność normalizacyjna

III. Zasady korzystania z norm i literatury normalizacyjnej

IV. Zasady opracowywania Polskich Norm

V. Prawo autorskie dla norm

Podstawy normalizacji wchodzą w skład przedmiotu "Kompetencje informacyjne". Studenci zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu do końca semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest rozwiązanie testu i udzielenie minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

Przed przystąpieniem do zaliczenia testu prosimy o zapoznanie się:

  • z kursem "Podstawy normalizacji",
  • podręcznikiem "Normalizacja" (praca zbiorowa pod red. Tomasza Szweitzera, wyd. PKN, Warszawa 2010), który jest dostępny w wersji papierowej w filiach Biblioteki Politechniki Gdańskiej na wydziałach oraz  w wersji cyfrowej w Czytelni Norm,
  • wyszukiwarką norm znajdującą się na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem http://www.pkn.pl/,
  • z treścią wybranych norm w Czytelni Norm Biblioteki PG, Gmach Główny, pok. 100/6.

Powrót