Reakcje substytucji elektrofilowej - wykład: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

Poznaj reakcje substytucji elektrofilowej i dowiedz się jakich "narzędzi" możemy używać poziomie molekularnym w celu uzyskania żądanych przemian:

Last modified: Tuesday, 10 June 2014, 7:14 PM