Otrzymywanie chlorku tert-butylu - laboratorium: dr hab. inż. Dariusz Witt

Zobacz jak wygląda przykładowa reakcja elektrofilowa przeprowadzana w warunkach laboratoryjnych (substytucja nukleofilowa SN1):

Last modified: Tuesday, 10 June 2014, 7:10 PM