Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Orientacyjny program wykładu:
 Materiały a energia i światło
– Wykorzystanie energii słonecznej: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory i inne
urządzenia (4h);
– Diody elektroluminescencyjne i lasery (1h);
Kryształy fotoniczne (1h);
Kamuflaż (1h);
– Materiały w holografii (1h);
– Magazynowanie, oszczędzanie i przetwarzanie energii (2h);
Wodór, ogniwa paliwowe (2h);
 Materiały a zapisywanie i przekazywanie informacji
– Materiały spintroniczne (2h);
 Materiały naturalne (1h)

Kurs wspomagający zajęcia Statystyka Medyczna II, kierunek Matematyka, studia II go stopnia po studiach inżynierskich

Kurs do przedmiotu Biofizyka dla studentów kierunku Matematyka, sem 5 st. I stopnia