Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs do przedmiotu Pracownia fizyki atomowej i jądrowej dla studentów kierunku Fizyka Techniczna se. 5 studia I st.

Kurs do przedmiotu Biofizyka dla studentów kierunku Fizyka Techniczna, sem 7 studia I st.

Zbieranie i analiza danych pomiarowych

Sztuczna inteligencja

Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania zagadnień inżynierskich w programie HyperWorks i ew. ANSYS.

Analiza sygnału: laboratorium prowodzone dla  Informatyki Stosowanej, potrzebne oprogramowanie: Mathematica
Oczywiście istnieje możliwość zapisania się na kurs przez innych studentów w celu przeglądania zamieszczonych materiałów.
Kontakt: klaudiawrzask@google.com

Kurs dla VI/VII sem. FT/IS

Dwusemestralne studia podyplomowe wprowadzające w podstawowe i nieco bardziej zaawansowane aspekty inżynierskich obliczeń modeli trójwymiarowych.

Głównym wątkiem jest Metoda Elementów Skończonych, jej warianty i róznorodne zastosowania. W programie znajduje się miejsce dla ćwiczeń z branży samochodowej, okrętowej, budownictwa lądowego czy energetyki.

W nieco mniejszym stopniu rozwinięty jest obszar modelowania CFD (mechanika płynów), nanotechnologii oraz problemów elektrotechnicznych.

Orientacyjny program wykładu:
 Materiały a energia i światło
– Wykorzystanie energii słonecznej: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory i inne
urządzenia (4h);
– Diody elektroluminescencyjne i lasery (1h);
Kryształy fotoniczne (1h);
Kamuflaż (1h);
– Materiały w holografii (1h);
– Magazynowanie, oszczędzanie i przetwarzanie energii (2h);
Wodór, ogniwa paliwowe (2h);
 Materiały a zapisywanie i przekazywanie informacji
– Materiały spintroniczne (2h);
 Materiały naturalne (1h)

Kurs wspomagający zajęcia Statystyka Medyczna II, kierunek Matematyka, studia II go stopnia po studiach inżynierskich

Kurs do przedmiotu Biofizyka dla studentów kierunku Matematyka, sem 5 st. I stopnia