Kurs jest przeznaczony dla studentów Budownictwa, II stopień studiów, semestr 3, którzy jako przedmiot obieralny wybrali "Zarządzanie zasobami drogowymi" w roku akademickim 2022/2023.

Kurs jest przeznaczony dla studentów 6 semestru studiów I stopnia Inżynierii środowiska. Celem kursu jest zapoznanie studentów z zadaniami, funkcjonowaniem, budową, eksploatacją i projektowaniem systemów kanalizacyjnych. Omawiane są również zagadnienia oceny ilościowej ścieków i wód opadowych, metody wymiarowania kanalizacji oraz tradycyjne i nowoczesne rozwiązania materiałowe stosowane w przypadku sieci kanalizacyjnych i obiektów towarzyszących. W ramach kursu realizowany jest projekt sieci kanalizacji rozdzielczej (sanitarna i deszczowa) dla miast o liczbie mieszkańców do 100 tysięcy.

Przedstawienie możliwości wykorzystania GIS w transporcie jako współczesnego narzędzia przetwarzania danych. Przedstawienie metod pozyskiwania danych. Wsparcie GIS w inwestycji.

 

The following issues in the field of concrete structures will be discussed in the lecture part:

  • Mechanical properties of concrete and reinforcing steel;
  • Calculation of reinforced concrete cross-sections bending;
  • Calculation of reinforced concrete cross-sections shear;
  • Serviceability limit state in reinforced concrete structures;
  • Reinforced concrete slabs, one-way and cross-reinforced;
  • Reinforced concrete stairs;
  • Reinforced concrete deep beams;;
  • Reinforced concrete retaining walls
  • Reinforced concrete foundation slabs;
  • Concrete structures of the future - current and future trends.

Kurs do przedmiotu MODELOWANIE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: Inżynieria Środowiska (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne.

dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. uczelni

ABC betonu, składniki, projektowanie, badania, wykonawstwo.

Kurs przeznaczony dla studentów (w tym dyplomantów) w celach konsultacyjnych w semestrze letnim 2022/23.

studia stacjonarne sem 1 / 3, magisterskie, Civil Engineering

Kurs dla nowego przedmiotu na I sem. MSU studiów na kierunku Inżynieria Środowiska

 

Nazwa kursu (2022/2023): Urządzenie i Instalacje Elektryczne
Nazwa i kod przedmiotu: Urządzenia i instalacje elektryczne, PG_00059151
Kierunek studiów: Inżynieria Sanitarna
Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2022/2023
Forma studiów: stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr: 2 (letni)

Nazwa kursu (2022/2023): Urządzenie i Instalacje Elektryczne
Nazwa i kod przedmiotu: Urządzenia i instalacje elektryczne, PG_00042701
Kierunek studiów: Inżynieria Sanitarna
Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2022/2023
Forma studiów: niestacjonarne
Rok studiów: 3
Semestr: 6 (letni)

Wprowadzenie do praktycznej statystycznej analizy danych.

Nauka podstaw programowania i pracy z danymi związanymi z inżynierią środowiska. Zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego, programowanie obliczeń w języku Python, praca z bazami danych SQL.

Statistics course.

Kurs statystyki w inżynierii środowiska realizowany w języku angielskim.

Nauka podstaw programowania i pracy z danymi związanymi z inżynierią środowiska. Zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego, programowanie obliczeń w języku Python, praca z bazami danych SQL.

Nauka podstaw programowania i pracy z danymi związanymi z inżynierią środowiska. Zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego, programowanie obliczeń w języku Python, praca z bazami danych SQL.