Konsultacje dr inż. Patryk Deniziak 2022/2023

Kurs z przedmiotu: Geotechnika (wykład i ćwiczenia) dla studentów studiów inżynierskich niestacjonarnych na kierunku Inżynieria środowiska (sem. 5)

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku: Inżynieria Środowiska, studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne.

prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, profesor uczelni.

Kurs przeznaczony dla studentów I stopnia specjalizacji "Mosty" sem VII

Projekt Zespołowy - sem 5. Transport - Infrastruktura Transportu

Osoba odpowiedzialna za przedmiot, ćwiczenia:

dr inż. Marcin Szczepański

Osoba odpowiedzialna za przedmiot, wykład:

dr inż. Adam Kristowski 

email: marszcze@pg.edu.pl 

Ćwiczenia z przedmiotu Ochrona Pracy dla studentów kierunku IŚ, I stopień studia inżynierskie, stacjonarne, semestr II. Materiały do zajęć oraz temat realizowanego zadania projektowego przekazywane są studentom na bieżąco w formie mailowej oraz poprzez enauczanie.

Wykłady z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów 7. semestru studiów inżynierskich stacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska

Ćwiczenia z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów VII semestru studiów inżynierskich kierunku Inżynieria środowiska.

Konstrukcje Metalowe IŚ, sem II, mgr IW + TIS, 2022/2023

Kurs jest dedykowany przedmiotowi WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, prowadzonym na III semestrze studiów niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Sanitarna na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zapisanie Studenta/Studentki do grupy wykładowej/ćwiczeniowej/laboratoryjnej w Dziekanacie WILiŚ (w systemie MojaPG).