Kurs utworzono na potrzebę przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Drogi Szynowe na 5 sem. Kierunku Transport.

Kurs utworzony został na potrzebę realizacji zajęć oraz komunikacji w ramach przedmiotu Koleje Dużych Prędkości (2 st. na kierunku Budownictwo/Transport). Na stronach kursu pojawiać się będą informacje na temat zagadnień omawianych i realizowanych w ramach przedmiotu.

Kurs utworzony został na potrzebę realizacji zajęć oraz komunikacji w ramach przedmiotu Drogi Szynowe 2 (2 st. na kierunku Budownictwo). Na stronach kursu pojawiać się będą informacje na temat zagadnień omawianych i realizowanych w ramach przedmiotu.

Kurs utworzony został na potrzebę realizacji zajęć oraz komunikacji w ramach przedmiotu Mechanika Toru (2 st. na kierunku Budownictwo). Na stronach kursu pojawiać się będą informacje na temat zagadnień omawianych i realizowanych w ramach przedmiotu.

Kurs metod numerycznych w ramach przedmiotu Podstawy Informatyki II (sem. V, IŚ, INŻ, stacj.)

The course is dedicated to students at 3 semester of Environmental Engineering.

The subject is related to two issues. First is monitoring of the environment- different component of the environment like water, air, soil. Conditions necessary for reliable monitoring and analysis of the results of this monitoring are also discussed. Second is management and covers: Historical development of environmental strategies for protection and management, regulations, demands, needs as well as tools and strategies like clean technologies, LCA, issues contacted to climate change and mitigation of its; City resilience and demand for future to cope with climate change

Kurs dla stud. sem. 7 Geodezja i Kartografia studia stacjonarne

Konsultacje zdalne dr Patryk Deniziak - webinar

Pojęcie odnowy wody i jej znaczenie w gospodarce wodnej kraju, województwa i powiatu. Cele i możliwości odnowy wody. Charakterystyka ścieków oczyszczonych biologicznie. Wymagane parametry jakości wody po procesie odnowy. Procesy jednostkowe stosowane w odnowie wody. Układy technologiczne stacji odnowy wody. 

Podstawy teorii przedsiębiorczości i specyfika prowadzenia działalności gospodarczej w transporcie

Pojęcie odnowy wody i jej znaczenie w gospodarce wodnej kraju, województwa i powiatu. Cele i możliwości odnowy wody. Charakterystyka ścieków oczyszczonych biologicznie. Wymagane parametry jakości wody po procesie odnowy. Procesy jednostkowe stosowane w odnowie wody. Układy technologiczne stacji odnowy wody. 

Konsultacje w formie zdalnej dla studentów WILiŚ.  

Kurs jest przeznaczony do prowadzenia zajęć z przedmiotu: technologia robót specjalnych, dla grupy TOB VII sem. budownictwo, studia dzienne.

prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, prof. uczelni

Civil Engineering, Studia Stacjonarne II Stopień, III semestr

Poznanie zasad funkcjonowania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz zasad obowiązujących w trakcie przeprowadzania narad koordynacyjnych zwoływanych w trakcie uzgadniania przebiegu nowoprojektowanych sieci. Zdobycie umiejętności przeprowadzania pomiaru oraz lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Zdobycie umiejętności kompletowania dokumentacji związanej z inwentaryzacją powykownawczą oraz lokalizacją instalacji SUT.

Poznanie zasad funkcjonowania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz zasad obowiązujących w trakcie przeprowadzania narad koordynacyjnych zwoływanych w trakcie uzgadniania przebiegu nowoprojektowanych sieci. Zdobycie umiejętności przeprowadzania pomiaru oraz lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Zdobycie umiejętności kompletowania dokumentacji związanej z inwentaryzacją powykownawczą oraz lokalizacją instalacji SUT.

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru studiów inżynierskich na kierunku Transport.