ćwiczenia z przedmiotu Chemia środowiska, kierownikiem przedmiotu jest prof. Eliza Kulbat

Ćwiczenia z przedmiotu chemia środowiska dla studentów I semestru Inżynierii Środowiska specjalność Sieci i Instalacje (studia magisterskie stacjonarne).

Wykłady z przedmiotu Chemia środowiska dla studentów I semestru Inżynierii środowiska (studia magisterskie stacjonarne).

The Complex Concrete Structures course for MSc in Civil Engineering students.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu diagnostyki dróg szynowych w zakresie geometrii toru, oceny elementów nawierzchni kolejowej, badań toru bezstykowego oraz oględzin i badań technicznych rozjazdów kolejowych.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Transport na profilu Utrzymanie dróg szynowych (semestr VI)

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Diagnostyka i Wzmacnianie Konstrukcji Inżynierskich, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, VII semestr.

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kier. Transport, sem. 6 na WILiŚ do realizacji przedmiotu Drogi i Ulice.

Kurs jest przeznaczony dla studentów z WILiŚ PG, studiujących na kierunku Inżynieria Środowiska do realizacji przedmiotu Drogi i Ulice na semestrze 1 studiów stacjonarnych II stopnia).

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Dynamika Budowli, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, V semestr.

przedmiot na II semestrze studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo w trybie zaocznym.

Kurs będzie wykorzystywany do bieżących konsultacji magisterskich prac dyplomowych

Zakres kursu obejmuje tematykę zajęć z przedmiotu ekonomia dla kierunku budownictwo, inżynieria środowiska i zawiera dodatkowo materiały uzupełniające z zakresu ekonomii, finansów i organizacji życia gospodarczego.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Adam Kristowski, profesor PG; adam.kristowski@pg.edu.pl

Zakres kursu obejmuje tematykę zajęć z przedmiotu ekonomia i podstawy zarządzania dla kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, transport, geodezja i kartografia i zawiera dodatkowo materiały uzupełniające z zakresu ekonomii, finansów, podstaw zarządzania i organizacji życia gospodarczego.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Adam Kristowski, profesor PG; adam.kristowski@pg.edu.pl

Materiały do kursu Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg na kierunku budownictwo.

The course is dedicated to students at 3 semester of Environmental Engineering.

The subject is related to two issues. First is monitoring of the environment- different component of the environment like water, air, soil. Conditions necessary for reliable monitoring and analysis of the results of this monitoring are also discussed. Second is management and covers: Historical development of environmental strategies for protection and management, regulations, demands, needs as well as tools and strategies like clean technologies, LCA, issues contacted to climate change and mitigation of its; City resilience and demand for future to cope with climate change

Specjalność: Erasmus (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 1)
oraz
Specjalność: Environmental Engineering (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 1)
Specjalność: Erasmus (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 1)\
oraz
Specjalność: Environmental Engineering (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 1)