Wykład: Użytkowanie urządzeń okrętowych i układów energetycznych (napędu głównego, zespołów prądotwórczych i kotłów). Obsługiwanie urządzeń okrętowych i układów energetycznych
(napędu głównego, zespołów prądotwórczych i kotłów). Podatność eksploatacyjna urządzeń okrętowych.
Modele matematyczne procesów eksploatacji urządzeń okrętowych. Sterowanie procesem eksploatacji urządzeń okrętowych. Podstawy logistyki w eksploatacji siłowni i urządzeń okrętowych.
Zarządzanie eksploatacją siłowni okrętowych. Eksploatacja urządzeń przeładunkowych. Laboratorium: Pomiar własności fizycznych czynników roboczych (gęstość, lepkość, temperatura zapłonu).
Pomiar właściwości smarnych olejów smarowych. Przygotowanie do ruchu, rozruch, nadzorowanie podczas pracy, zatrzymanie tłokowego silnika spalinowego, turbozespołu gazowego, kotła opalanego,
wirówek paliwa, sprężarki tłokowej