Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Egzaminy dyplomowe organizowane zdalnie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

tryb studiów - stacjonarne
stopień studiów - I stopnia
kierunek studiów lub nazwa studiów podyplomowych: Chemia (Wydział  Chemiczny)

Zarządzanie Małą Firmą wykład - lato 2019/2020

Część wykładów Inżynieria jakości- studia stacjonarne i niestacjonarne

Kurs stacjonarny z projektu Politechnika Wielu Pokoleń

Innovation Process Management

dr hab. inż. Anna Lis, Anna.Lis@zie.pg.gda.pl

Global Studies / Economics Analytics, II stopień (magisterskie), 3 semestr The aim of the course is to provide framework for exploring innovation theory in the context of the network economy.

Zarządzanie (4 semestralne), studia stacjonarne II stopnia, sem. 4; Celem tego modułu jest przekazanie studentom praktycznych wskazówek, w jaki sposób zaplanować i realizować przedsięwzięcie internetowe.

Kurs prowadzony w ramach Projektu: Kompetencje siłą napędową studentów WZiE PG. Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia: przygotowanie danych do analizy, analiza danych, tworzenie baz danych, prezentacja danych w formie tabelarycznej i graficznej, prognozowanie wybranymi metodami adaptacyjnymi oraz publikacja danych i wykresów w PPoint i Word document.

Zarządzanie inżynierskie dzienne.

Brand knowledge, customer knowledge, relations knowledge, market knowledge, „know how” etc.,

are intangible assets with great value to the organization today, and to leave these assets unmanaged

would seem to be foolish in the extreme. The aim of the course is to explain: who/ why/ how to manage knowledge effectively.

Welcome & GOOD LUCK :)

Wioleta Kucharska

Kurs dla studentów realizujących ćwiczenia z przedmiotu polityka ekonomiczna