Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Historia filozofii z elementami historii matematyki (MAT1F02) dla kierunku Matematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 – sem. letni

Prowadzący: dr hab Andrzej Lisak, prof. PG

Dobrzy managerowie mogą poprowadzić organizacje do sukcesu. Natomiast słabi, mogą zniszczyć nawet najsilniejszą. Ten przedmiot ma na celu przekazanie fundamentów wiedzy oraz wskazanie źródeł inspiracji do osobistego rozwoju tych DOBRYCH. Zapraszam

Wioleta Kucharska

Marka, jako aktywo swoją wartością często przewyższa wartość przedsiębiorstwa. Interesariusze wzrostu wartości przedsiębiorstwa oczekują wzrostu wartości tego kluczowego aktywa. Kurs Zarządzanie markąprzeznaczony jest dla osób zainteresowanych wiedzą na temat procesu zarządzania tym zasobem, który to proces zorientowany jest na wzrost wartości tego aktywa w czasie, w sposób efektywny, skuteczny i odpowiedzialny. 

Zapraszam do udziału w moim kursie.

Wioleta Kucharska

The course explores strategic management choices along with the role of innovation in creating sustainable competitive advantage. It introduces frameworks and tools of strategic management (e.g. how to analyze organizations in their industry context and how to design and execute a coherent strategy). Concepts such as value creation, product diversification, clustering and open innovation will be explored to understand how entrepreneurs manage innovation inside and outside of the boundaries of organizations. 

In addition to the basics of innovation and strategy, the course will introduce insights and tools from fields such as entrepreneurship (e.g. how and why individuals identify promising opportunities while others do not), marketing (e.g. how the transfer from early, small market segments to broad market segments can be managed), and management (e.g. how new business models in the area of open and distributed innovation can look like).

ICT w zarządzaniu licencjami” dla studentów studiów z zarządzania, edycja 2022

ICT w sklepie ” dla studentów BiM edycja 2022

Kurs Zarządzanie produkcją obejmuje swoim zakresem materiał wykładowy oraz ćwiczeniowy.

Zarządzanie produkcją przypomina trochę grę w szachy. Trzeba przewidywać ruchy przeciwnika, którym są konsekwencje podejmowanych decyzji, a dodatkowo możesz się poruszać po planszy tylko według określonych reguł.

Z drugiej strony nie masz wiele czasu na podejmowanie decyzji. TIK-TAK. Czas goni, klienci czekają, a Ty masz za zadanie zorganizować posiadane zasoby, by nie tylko mądrze ale i możliwie najmniejszym kosztem dostarczyć wartość klientowi.

W tym miejscu znajdziesz materiały wprowadzające i wiedzę, którą wypraktykujesz na zajęciach, a także nieco więcej, na wypadek gdybyś chciał kiedyś zostać Managerem Produkcji :)

Elementy prawa pracy (prof. P. Banasik) - kierunek Ekonomia 

Kurs dla studentów realizujących ćwiczenia z przedmiotu polityka ekonomiczna w semestrze letnim 2021/2022

Kurs przeznaczony dla studentów niestacjonarnych kierunku: AG II sem 2. Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami analiz i konstrukcji modeli przestrzennych, przedstawienie miar koncentracji przestrzennej oraz specjalizacji oraz zapoznanie studentów z metodami wizualizacji danych przestrzennych.

Introduction to Management and Economics, Learning by Doing method based upon trends in geopolitics and modern economics frameworks,  strategy and Business Models Management Tools SEMESTR II Green Technologies and Monitoring

The aim of the course is to acquaint students with entrepreneurship as a phenomenon,  increase their pro-entrepreneurial attitudes and develop skills necessary in entrepreneurship process. Special emphasis will be placed on fashion business as representing creative industry.

The main objectives are as follows:

 • Learn how to prepare a business model canvas and business plan.
 • Know the backstage of the fashion industry.
 • Identify what qualities make a fashion entrepreneur successful.
 • Present a full fashion project to investors and sell a fashion project in creative ways
 • Create a strong, compelling company image.
 • Build the retail system and pricing strategy.
 • Use social media to engage with the customers.
 • Make an attractive website for your business.
 • Understand the trends (social, economic, environmental) influencing fashion industry, with particular emphasis on sustainability and heritage in fashion.

The final grade is composed of two parts:

 1. 1. Individual and group written assoignments
 2. 2. Group business model for the new fashion venture (final on-line presentation on 20.04.2020)