Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

The course explores strategic management choices along with the role of innovation in creating sustainable competitive advantage. It introduces frameworks and tools of strategic management (e.g. how to analyze organizations in their industry context and how to design and execute a coherent strategy). Concepts such as value creation, product diversification, clustering and open innovation will be explored to understand how entrepreneurs manage innovation inside and outside of the boundaries of organizations. 

In addition to the basics of innovation and strategy, the course will introduce insights and tools from fields such as entrepreneurship (e.g. how and why individuals identify promising opportunities while others do not), marketing (e.g. how the transfer from early, small market segments to broad market segments can be managed), and management (e.g. how new business models in the area of open and distributed innovation can look like).

Kurs jest przeznaczony dla studentów 2 sem., kierunku Analityka Gospodarcza, studiów II stopnia stacjonarnych.

Kurs z Podstaw marketingu zapoznaje słuchaczy z podstawowymi założeniami dotyczącymi marketingu i jego istoty. Przybliża działania i narzędzia marketingowe stosowane w praktyce gospodarczej. Ukazuje znaczenia analitycznej części działań w obszarze marketingu niezbędnej do podejmowania decyzji marketingowych.

Kurs Zarządzanie produkcją obejmuje swoim zakresem materiał wykładowy oraz ćwiczeniowy.

Zarządzanie produkcją przypomina trochę grę w szachy. Trzeba przewidywać ruchy przeciwnika, którym są konsekwencje podejmowanych decyzji, a dodatkowo możesz się poruszać po planszy tylko według określonych reguł.

Z drugiej strony nie masz wiele czasu na podejmowanie decyzji. TIK-TAK. Czas goni, klienci czekają, a Ty masz za zadanie zorganizować posiadane zasoby, by nie tylko mądrze ale i możliwie najmniejszym kosztem dostarczyć wartość klientowi.

W tym miejscu znajdziesz materiały wprowadzające i wiedzę, którą wypraktykujesz na zajęciach, a także nieco więcej, na wypadek gdybyś chciał kiedyś zostać Managerem Produkcji :)