Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

That is the course of International Entrepreneurship, dedicated to the students of Faculty of Management and Economics; study field Economic analitics.

Here can be found materials for own studying as well as excercises, cases and tests.

Celem kursu jest udostępnienie materiałów do realizacji celów przedmiotu "Zarządzanie procesami" na studiach stacjonarnych II stopnia, sem. III (studia 4-semestralne) oraz sem. II (studia 3-semestralne) z wykorzystaniem technik e-learningowych.

Zarządzanie inżynierskie 1 semestr, studia niestacjonarne

Laboratorium

Zarządzanie inżynierskie 1 semestr, studia stacjonarne

Course objectives:

  • Introduce the basic concepts, contributions, and limits of the basic paradigms of Organizational Science.
  • Help students to develop the skill of reflection and of understanding, designing, and managing organizations.
  • Emphasize both the macro characteristics of organizations such as their structures, technology and environment, and internal processes such as organizational culture, managerial decision-making, political games and conflicts.
  • Help students obtain a broad and in-depth understanding of the dynamics of organizations by means of lecture, readings, class discussion, case studies and research projects.
  • Develop a critical appreciation of the central theoretical questions, themes, and debates in the literature.

Kurs związany z przedmiotem Technologie multimedialne i internetowe prowadzonym na 6. sem. kierunku Zarządzanie inżynierskie.

Kurs związany z przedmiotem Technologie multimedialne i internetowe prowadzonym na 6. sem. kierunku Zarządzanie inżynierskie.

Materiały dla studentów WZiE – kier. Analiza Gospodarcza 1 st., stacjonarne, sem.IV.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Danych, prowadzonego wspólnie przez WZiE oraz WETI. Przedmiot dotyczy zasad efektywnej komunikacji, szczególnie w sytuacji pracy zespołu projektowego, oraz negocjacji, głównie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zajęcia maja formę interaktywnych warsztatów, na których studenci nie tylko poznają reguły skutecznej komunikacji i negocjacji, ale biorą też udział w zadaniach negocjacyjnych i rozwiązują case-study, rozwijające ich praktyczne umiejętności negocjacyjne.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku "Analityka gospodarcza" II.

Część IV szkolenia "Analityk finansowy" poświęcona analizie danych (modelowanie ryzyka kredytowego, finansowe szeregi czasowe, ryzyko portfeli).

Kurs "Modele rynku kapitałowego" - Błażej Kochański - AG II sem 3 nstac - semestr zimowy 2017/2018

Kurs "modele rynku kapitałowego" - Błażej Kochański - AG II sem 3 stac. - semestr zimowy 2017/2018

Kurs dedykowany jest studentom kierunku Zarządzanie realizującym przedmiot Finansowanie działalności gospodarczej.

Kurs dedykowany jest studentom realizującym przedmiot Systemy emerytalne na kierunku Analityka Gospodarcza.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z tematyką makroekonomicznych konsekwencji starzenia się ludności, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z funkcjonowaniem systemów emerytalnych.

Kurs dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Stanowi wsparcie merytoryczne do zajęć z przedmiotu Przedsiębiorczość.

Podstawy statystyki - kierunek AG, studia niestacjonarne, semestr zimowy 2017/2018

Statystyka matematyczna - kierunek AG II, studia niestacjonarne, semestr zimowy 2017/2018