Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Elementy prawa pracy (prof. P. Banasik) - kierunek Ekonomia 

Marka, jako aktywo swoją wartością często przewyższa wartość przedsiębiorstwa. Interesariusze wzrostu wartości przedsiębiorstwa oczekują wzrostu wartości tego kluczowego aktywa. Kurs Zarządzanie marką, przeznaczony jest dla osób zainteresowanych wiedzą na temat procesu zarządzania tym zasobem, który to proces zorientowany jest na wzrost wartości tego aktywa w czasie, w sposób efektywny, skuteczny i odpowiedzialny. 

Zapraszam do udziału w moim kursie.

Wioleta Kucharska

Main aim of the subject is to transfer knowledge on theoretical and empirical aspects of international trade. During the lectures we will cover patterns of international trade, main models of international trade and topics related to trade policy. During labs students will analyze current issues concerning trade flows in globalized world economy.

Nazwa kursu: Investment strategies

Prowadzący: Marcin Potrykus

Folder: Kierunek: Inżynieria danych

               Rodzaj studiów: inżynierskie

               Tryb: stacjonarne

This course is intended for students of the first semester of Data Engineering (inter-faculty program in English)

International systems management - laboratory for International Management, 3rd semester

Seminarium dyplomowe to kurs przeznaczony dla moich seminarzystów I i II stopnia. 

This is the course for my diplomants: bachelor and master level.

Kierunek: Analityka gospodarcza (WZiE), II stopnia, niestacjonarne, 2016/2017 - zimowy (obecnie sem. 4)

Thanks to participation in Negotiaitons course you will have the chance to develop your soft skills and you will be able to answer the questions: How to communicate efficiently? How to convince your interlocutor to meet your needs? What is the most effective negotiation style? Which of manipulation techniques are the dirty tactics?

Supplement material to Production Management Exercises. BIM sem.4