Kurs testowy - quizy i zadania

Online consultations by dr. Igor Garnik - the winter semester 2020/2021

Prowadzący: Ewa Mazurek-Krasodomska
Przedmiot: Finanse dla inżynierów
Kierunek: różne kierunki studiów
Przedmiot huministyczno-społeczny do wyboru

Konsultacje -dla studiów dziennych i zaocznych R. Drozd

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w formie e-konsultacji za pomocą platformy zoom.

Office hours during the winter semester of 2020/2021 academic year are organized through webinars at zoom.

Pomoc dla małych firm w obliczu COVID-19