Promotor: dr Aneta Sobiechowska-Ziegert

Seminarium dyplomowe (lic) dla studentów kierunku Analityka Gospodarcza.

Promotor: dr Aneta Sobiechowska-Ziegert

Promotor: dr Aneta Sobiechowska-Ziegert

Seminarium dyplomowe, sem.4, dr Karolina Tura-Gawron.