Kierowanie zespołami wirtualnymi to przedmiot, który dotyczy specyfiki realizacji ról menedżerskich w sytuacji wirtualnej współpracy zespołu. W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia dotyczące zalet i wyzwań związanych ze zdalną współpracą, roli lidera w zarządzaniu zespołem wirtualnym oraz podstawowych zasad organizacji pracy w wirtualnej rzeczywistości. 

Budowanie Marki Produktu to kurs w ramach studiów podyplomowych dla menedżerów sprzedaży. Kurs określa znaczenie marki w procesie sprzedażowym i jej wpływ na wizerunek producenta.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

dr Robert Nowak – r.nowak@stowarzyszenieim.org

 

Zasady realizacji zajęć:

 • Zajęcia będą prowadzone zdalnie w formie webinarium
 • Materiał będzie udostępniony na platformie eNauczanie dzień po zajęciach online
 • Zajęcia będą prowadzone zgodnie z planem zajęć dla poszczególnych grup studentów
 • Wymagana jest obecność podczas zajęć, zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na platformie eNauczanie i aktywne uczestnictwo w dyskusjach
 • Pliki zawierające projekt zaliczeniowy należy przysłać na adres mailowy prowadzącego

 

 • Literatura podstawowa:
  • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, 2001
  • Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa, 1999
  • Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk, 1999
  • Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, 2006

Zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych: Wycena nieruchomości

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych Zamówienia publiczne

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych Zamówienia publiczne