Zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych: Wycena nieruchomości - edycja 23

AI w biznesie, edycja 2021/22.

Prowadzący: dr inż. Karol Flisikowski

Zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych: Wycena nieruchomości - edycja 22

Zaliczenie SP RiF-59 dr J. Kujawska

Studia służą pogłębianiu wiedzy oraz nabyciu umiejętności słuchaczy w zakresie prawa i ekonomii. 

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych Zamówienia publiczne