Zaliczenie SP RiF-59 dr J. Kujawska

Studia służą pogłębianiu wiedzy oraz nabyciu umiejętności słuchaczy w zakresie prawa i ekonomii. 

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych Zamówienia publiczne

Budowanie Marki Produktu to kurs w ramach studiów podyplomowych dla menedżerów sprzedaży. Kurs określa znaczenie marki w procesie sprzedażowym i jej wpływ na wizerunek producenta.

Zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych: Wycena nieruchomości

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych Zamówienia publiczne

Kierowanie zespołami wirtualnymi to przedmiot, który dotyczy specyfiki realizacji ról menedżerskich w sytuacji wirtualnej współpracy zespołu. W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia dotyczące zalet i wyzwań związanych ze zdalną współpracą, roli lidera w zarządzaniu zespołem wirtualnym oraz podstawowych zasad organizacji pracy w wirtualnej rzeczywistości.