Teczka absolwenta - brakowanie dokumentów, przewodnik e-learningowy

Autorzy:

  • zawartość merytoryczna: Marta Jankowska, Agnieszka Lendzion,
  • zawartość techniczna: Anita Dąbrowicz-Tlałka, Paweł Traczyk.

Kurs zawiera materiały związane ze spotkaniami UKZJK w roku akademickim 2018/2019.

Kurs zawiera materiały związane z monitorowaniem wdrożenia zasad
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji
Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej w latach 2017-2019.

Autorzy:

  • zawartość merytoryczna: Marta Jankowska, Agnieszka Lendzion,
  • zawartość techniczna: Anita Dąbrowicz-Tlałka, Paweł Traczyk.

Kurs zawiera materiały związane ze spotkaniami UKZJK w roku akademickim 2018/2019.

Autorzy:

  • zawartość merytoryczna: Marta Jankowska, Agnieszka Lendzion,
  • zawartość techniczna: Anita Dąbrowicz-Tlałka, Marek Joskowski.

Kurs zawiera materiały związane ze spotkaniami UKZJK w roku akademickim 2017/2018.

Autorzy:

  • zawartość merytoryczna: Marta Jankowska, Agnieszka Lendzion,
  • zawartość techniczna: Anita Dąbrowicz-Tlałka, Marek Joskowski.

Kurs zawiera materiały związane ze spotkaniami UKZJK w roku akademickim 2016/2017.