Autorzy:

  • zawartość merytoryczna: Marta Jankowska, Agnieszka Lendzion,
  • zawartość tehcniczna: Anita Dąbrowicz-Tlałka, Marek Joskowski.

Kurs zawiera matriały związane ze spotkaniami UKZJK w roku akademickim 2016/2017.

Autorzy:

  • zawartość merytoryczna: Marta Jankowska, Agnieszka Lendzion,
  • zawartość tehcniczna: Anita Dąbrowicz-Tlałka, Marek Joskowski.

Kurs zawiera matriały związane ze spotkaniami UKZJK w roku akademickim 2016/2017.