Pozostałe Kursy

The activity of structural mechanics students' community FOREVER YOUNG aimed at improving practical skills in technical English

Przedmiot humanistyczno-społeczny w ofercie dla wszystkich wydziałów PG.

This is a socio-humanistic course offered for all departments

Zamieszczenie szkolenia dla członków Komisji Stypendialnej, utworzenie bazy wiedzy oraz sprawdzenie wiedzy. 

Kurs stosowany również jako platforma wymiany wiedzy pomiędzy członkami KS.

To jest miejsce dla całej społeczności WETI do wyrażania opinii i uwag do jakości procesu kształcenia. Uwagi są analizowane przez Komisję do spraw jakości na Wydziale i przedstawiane w formie wniosków o udoskonalenie procesu kształcenia.

To kurs problemowy. Dla dociekliwych skądkolwiek. Dla tych, którzy próbują zlokalizować na świecie serwer pocztowy będący powodem niedoręczenia naszego listu.W zglobalizowanym świecie dobrze jest rozumieć, co wyprawiają z naszymi listami serwery nasze i innych.

Głównymi grupami docelowymi kursu MATURE są nauczyciele, menedżerowie i planiści pracujący na rzecz edukacji dorosłych, osoby starsze, które chcą się uczyć, wolontariusze i organizacje zaangażowane w kształcenie ustawiczne i edukację osób starszych, badacze tej dziedziny, politycy i decydenci.

Link do projektu MATURE