Pozostałe Kursy

Przedmiot omawia podstawy filtracji Kalmana oraz zasady sterowania obiektami, na które działają zakłócenia losowe.

The subject is focused on the methods and applications of system identification - creation of mathematical models of dynamical systems based on experimental data.

Przedmiot poświęcony jest omówieniu metod i wiodących zastosowań identyfikacji procesów dynamicznych, tj. tworzenia modeli matematycznych sygnałów i obiektów w oparciu o dane doświadczalne.

Akustyka Środowiska jest przedmiotem realizowanym na 7 semestrze na Wydziale ETI, na kierunku Telekomunikacja, na specjalności Systemy Multimedialne. Tematyka wykładu obejmuje przedstawienie zagadnień związanych z oddziaływaniem hałasu na człowieka, powstawania i kontroli hałasu w środowisku ogólnym, w miastach, w budynkach, a także  na stanowisku pracy. Omawiane są zagadnienia związane z technikami pomiaru i modelowania wybranych hałasu.  

Celem kursu jest umożliwienie kontaktu studentom z wykładowcą.

Fotogrametria -Geodezja i kartografia - st. I stopnia - semestr III

Konsultacje w zakresie prac dyplomowych 


The activity of structural mechanics students' community FOREVER YOUNG aimed at improving practical skills in technical English

Forum do dokonywania bieżących uzgodnień, wymiany dokumentacji, ankietyzacji i wymiany opinii NA z wydziału ETI i z PG prowadzących zajęcia na st. niest. II st. kier Informatyka oraz starostów grup studenckich tych studiów.  

Kurs wyrównawczy z fizyki prowadzony dla kandydatów na studentów I roku w semestrze zimowym 2020/2021. Informacje na temat kursu: https://ftims.pg.edu.pl/kursy-wyrownawcze

Głównymi grupami docelowymi kursu MATURE są nauczyciele, menedżerowie i planiści pracujący na rzecz edukacji dorosłych, osoby starsze, które chcą się uczyć, wolontariusze i organizacje zaangażowane w kształcenie ustawiczne i edukację osób starszych, badacze tej dziedziny, politycy i decydenci.

Link do projektu MATURE