Pozostałe Kursy

Seminaria doktoranckie dla studentów Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki Chemiczne, kategorii BIO. Studenci przedstawiają 20 min prezentacje dotyczące wyników prowadzonych badań. Dyskusja po wystąpieniu jest ukierunkowana na przedstawienie sugestii ewentualnych modyfikacji w realizacji planu badawczego.

Kurs przeznaczony dla Opiekunów Kół Naukowych działających na Politechnice Gdańskiej.

Studia podyplomowe realizowane przez Centrum Energetyki Jądrowej PG.

Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym - ( wykład + ćwiczenia) 

prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański Elementy Elektroniczne - wykład 2023 dla studentów I stopnia, 3 sem.  kierunku EiT na WETI

 

Electronics -  for MSc studies at Faculty of ETI

 

Przedmiot specjalnosciowy prowadzony dla 7 sem. studiow pierwszego stopnia na wydziale ETI

Kurs z obowiązkowego szkolenia z regulaminu studiów, przeznaczony dla studentów 1 semestru roku akademickiego 2021/2022 semestru letniego. 

Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym - ( wykład + ćwiczenia) 

prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański Chemia na WILiŚ, Kierunek Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr I.

Kurs pomocniczy do przedmiotu Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt w katedrze KSMI (ETI)

Elementy Elektroniczne - wykład 2021 dla studentów I stopnia, 3 sem.  kierunków EiT na WETI

 

spotkania bieżące

disciplinary field: ETI / The aim of the course is to provide the necessary information related to the search for sources of funding for scientific research and development work, with particular emphasis on competitions addressed to young researchers. Procedures for writing grant applications will be presented.

disciplinary field: chemistry / The aim of the course is to provide the necessary information related to the search for sources of funding for scientific research and development work, with particular emphasis on competitions addressed to young researchers. Procedures for writing grant applications will be presented. 

disciplinary field: WILiŚ / The aim of the course is to provide the necessary information related to the search for sources of funding for scientific research and development work, with particular emphasis on competitions addressed to young researchers. Procedures for writing grant applications will be presented.

spotkania robocze i indywidualne konsultacyjne