Pozostałe Kursy

Przedmiot humanistyczno-społeczny w ofercie dla wszystkich wydziałów PG.

This is a socio-humanistic course offered for all departments

Zamieszczenie szkolenia dla członków Wydziałowych Komisji Stypendialnych, utworzenie bazy wiedzy oraz sprawdzenie wiedzy.

To jest miejsce dla całej społeczności WETI do wyrażania opinii i uwag do jakości procesu kształcenia. Uwagi są analizowane przez Komisję do spraw jakości na Wydziale i przedstawiane w formie wniosków o udoskonalenie procesu kształcenia.

To kurs problemowy. Dla dociekliwych skądkolwiek. Dla tych, którzy próbują zlokalizować na świecie serwer pocztowy będący powodem niedoręczenia naszego listu.W zglobalizowanym świecie dobrze jest rozumieć, co wyprawiają z naszymi listami serwery nasze i innych.

Głównymi grupami docelowymi kursu MATURE są nauczyciele, menedżerowie i planiści pracujący na rzecz edukacji dorosłych, osoby starsze, które chcą się uczyć, wolontariusze i organizacje zaangażowane w kształcenie ustawiczne i edukację osób starszych, badacze tej dziedziny, politycy i decydenci.

Link do projektu MATURE