Przedmioty humanistyczno-społeczne dla studentów PG

Kurs jest dedykowany dla wszystkich studentów PG w ramach uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych