Przedmioty humanistyczno-społeczne dla studentów PG

kontynuacja kursu z ekonomii dla studentów Wydziału Mechanicznego PG, kierunku ZiIP; 15h wykładu i 15h ćwiczeń;

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z technikami autoprezentacji, optymalnej komunikacji z rynkiem pracy oraz elementami procesu zarządzania talentami pracowniczymi.

Zapoznanie się z twórcami i twórczością okresu renesansu, baroku, klasycyzmu, XX i XXI wieku. Poznanie rodzajów zespołów w muzyce klasycznej i rozrywkowej, instrumentariów i sposobu zapisu muzycznego. Poznanie gatunków muzycznych w ujęciu historycznym.

Kurs jest dedykowany dla wszystkich studentów PG w ramach uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych