Przedmioty humanistyczno-społeczne dla studentów PG

Prowadząca: Dr Ewa Hope (WZiE)

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w odpowiednią wiedzę dotyczącą istoty public relations i umiejętności zastosowania tej wiedzy w realizowaniu zadań firm jak i organizacji.

Zapoznanie się z twórcami i twórczością okresu renesansu, baroku, klasycyzmu, XX i XXI wieku. Poznanie rodzajów zespołów w muzyce klasycznej i rozrywkowej, instrumentariów i sposobu zapisu muzycznego. Poznanie gatunków muzycznych w ujęciu historycznym.

Celem kursu jest rozwinięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów w zakresie wpływu technologii informacyjnych na środowisko i społeczeństwo w aspektach socjologicznych, medycznych, prawnych
i kulturowych.

Kurs jest dedykowany dla wszystkich studentów PG w ramach uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych