Oferta szkoleń dotyczących działań realizowanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB). Szkolenia są skierowane w stopniu nadrzędnym do pracowników (naukowych, dydaktyczno-naukowych, dydaktycznych, administracyjnych), a także wybiórczo do studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Szkolenia odbędą się z tematyki programów grantowych, instruktażu i funkcjonalności Modułu Granty jak również z innych obszarów programu IDUB, na które powstanie zapotrzebowanie.