Kursy Autoryzowanego Centrum Szkoleń Autodesk

Kurs przeznaczony dla studentów, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz innych osób posiadających podstawową umiejętność obsługi komputera.

Kategoria: systemy inżynierskie CAD/CAM/CAE

Program kursu:

  • Ustalanie parametrów rysunku
  • Układy współrzędnych
  • Precyzyjne wybieranie punktów
  • Wymiarowanie
  • Operacje na blokach
  • Przygotowanie rysunku do wydruku

 

Miejsce i czas trwania:
Kurs prowadzony jest systemem kształcenia na odległość. Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów umieszczonych w sieci Internet (biblioteka rysunków, FAQ, pliki konfiguracyjne, zasady wykonania projektu). Konsultacje z prowadzącym zajęcia mogą odbywać się za pomocą poczty elektronicznej. Uczestnicy kursu korzystają z oprogramowania AutoCAD we własnym zakresie (można pobrać bezpłatną wersję oprogramowania ze strony Autodesku). Szkolenie można rozpocząć w dowolnym momencie, a ilość godzin zależy od uczestnika. Temat pracy projektowej ustalany jest z prowadzącym osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Kurs kończy się otrzymaniem autoryzowanego świadectwa firmy Autodesk, po egzaminie w pracowni ACSA PG. Przystąpienie do egzaminu wymagane jest najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.

 

Kierownik kursu: dr inż. Anna Grabowska

Autoryzowani instruktorzy:
dr hab. inż. Paweł Kłosowski
dr inż. Igor Garnik
mgr inż. Ewa Kozłowska
mgr inż. Dariusz Duda
dr inż. Krzysztof Redlarski

Ten kurs jest  dla osób ubiegających się o certyfikat udziału w szkoleniu AutoCAD lub Fusion 360. 

Uczestnik znajdzie tutaj informacje dotyczące rejestracji, opłat  oraz wydawania certyfikatów.

AutoCAD DC Edukacja

AutoCAD - poziom zaawansowany

Certyfikacja Autodesk - Certiport jest wspólnym działaniem ACSA PG i WZiE. Certiport to dostawca uznawanych na całym świecie certyfikacji w zakresie IT (Information Technology). Współpracuje z partnerami z ponad 50 krajów na wszystkich kontynentach i jest obecny w ponad 12 tys. Ośrodków Szkoleniowych i Testowych na całym świecie. Ponad 10 mln osób posiada jakikolwiek certyfikat Certiport, będący doskonałym impulsem dla rozwoju osobistego oraz rozwoju własnej kariery.

© 2017 Autodesk, Inc. All rights reserved.

© 2017 Autodesk, Inc. All rights reserved.

FreeCAD jest uniwersalnym parametrycznym programem modelującym w przestrzeni 3D CAD, którego rozwój odbywa się wyłącznie według zasad Open Source (licencja LGPL) .
FreeCAD jest przeznaczony bezpośrednio dla inżynierii mechanicznej i projektowania detali i produktów, ale mieści się również w szerszym zakresie zastosowań związanych z inżynierią, takich jak architektura, analiza elementów ukończonych, druk 3D i wiele pokrewnych.

PS

Kurs opracowano w ramach Festiwalu Światła 2022.

KPW = Kurs + Projekt + Wystawa

Więcej informacji: http://www.cui.pg.gda.pl/acsa/modelowanie3d