Kurs przeznaczony jest dla pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej, którzy w ramach realizacji swoich zadaniach przetwarzają dane osobowe.