Projektowanie Okrętów i Jachtów II 2020-projekt wybranego przez studenta szybkiego jachtu motorowego w zakresie pierwszej iteracji spirali projektowej tego typu jednostek. Studenci realizują projekt w oparciu o wykład zamieszczony na platformie  e-nauczanie i omówiony na zajęciach. Studenci otrzymują program projektowania okrętów  FreeShip, literaturę (e- booki) i szczegółowy algorytm realizacji projektu. Postęp prac sprawdzany na bieżąco z każdym studentem indywidualnie. Podsumowaniem pracy jest pisemny  raport z przeprowadzonych prac obejmujący część teoretyczną, obliczenia komputerowe i rysunki jachtu w zakresie projektu ofertowego oraz  sprawdzenie ustne wiadomości z zakresu wykonywanej pracy.