Autorzy:

  • zawartość merytoryczna: Marta Jankowska, Barbara Urbańska

Kurs zawiera materiały związane ze spotkaniami UKZJK w roku akademickim 2022/2023.

Autorzy:

  • zawartość merytoryczna: Marta Jankowska, Barbara Urbańska

Kurs zawiera materiały związane ze spotkaniami UKZJK w roku akademickim 2022/2023.

Autorzy:

  • zawartość merytoryczna: Marta Jankowska, Agnieszka Lendzion, Barbara Urbańska,
  • zawartość techniczna: Anita Dąbrowicz-Tlałka.

Kurs zawiera materiały związane ze spotkaniami UKZJK w roku akademickim 2021/2022.

Autorzy:

  • zawartość merytoryczna: Marta Jankowska, Agnieszka Lendzion,
  • zawartość techniczna: Anita Dąbrowicz-Tlałka.

Kurs zawiera materiały związane ze spotkaniami UKZJK w roku akademickim 2020/2021.

Kurs zawiera materiały związane z monitorowaniem wdrożenia zasad
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji
Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej w latach 2017-2019.

Teczka absolwenta - brakowanie dokumentów, przewodnik e-learningowy