E-korozja/Warsztaty i wykłady na zaproszenie

wykłady prowadzone przez prof. G. Jerkiewicza
To jest kurs testowy, prezentujący możliwości platformy moodle.org
Warsztaty Nanoskopia, zajęcia dla Słuchaczy Studium Doktoranckiego, realizowany w ramach programu "Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności"
W przypadku wysokiego obciążenia sprzętu laboratoryjnego przez dyplomantów organizowane będą zapisy dostępu do sprzętu.

Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
Elipsometryczne techniki pomiaru właściwości materiałów cienkowarstowych

Stopień I
Semestr VII
specjalność: TZPK

Prowadzący: Prof. Jacek LIPKOWSKI z University of Guelph, Ontario, Canada.

Kurs zorganizowany dla doktorantów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Dostęp do kursu po kontakcie z administratorem.