E-korozja/Warsztaty i wykłady na zaproszenie

Szkolenie związane z analizą wybranych mechanizmów degradacji korozyjnych w przemyśle petrochemicznym

Stopień II
Semestr I
specjalność: Korozja II

Prowadzący: Prof. Jacek LIPKOWSKI z University of Guelph, Ontario, Canada.

Kurs zorganizowany dla doktorantów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Dostęp do kursu po kontakcie z administratorem.
Elipsometryczne techniki pomiaru właściwości materiałów cienkowarstowych
wykłady prowadzone przez prof. G. Jerkiewicza
Warsztaty Nanoskopia, zajęcia dla Słuchaczy Studium Doktoranckiego, realizowany w ramach programu "Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności"
W przypadku wysokiego obciążenia sprzętu laboratoryjnego przez dyplomantów organizowane będą zapisy dostępu do sprzętu.