Zestaw kursów Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego PG

Na kursie znajdują się wykłady z przedmiotu Elektrochemia

Na kursie zostaną przedstawione wykłady z przedmiotu Korozja

Wykłady z materiałów konstrukcyjnych

Na wykładzie zostaną przedstawione informacje dotyczące procesów korozyjnych.

Zajęcia wykładowe oraz laboratoryjne z diagnostyki i monitorowania korozji