Kierunek Korozja realizowany jest na Wydziale Chemicznym PG

https://chem.pg.edu.pl/kandydaci/studia-stacjonarne/korozja